Artikler


At søge om eksterne midler kræver forståelse for hele fundraisingprocessen - fra indsigt til støtte. Manglende viden om den rigtige tilgang og metode gør desværre, at fundraising er en disciplin, som mange tøver med at kaste sig ud i. Derfor har vi udarbejdet op mod 50 artikler, som relaterer sig til de forskellige projektfaser, som understøtter en effektiv fundraising proces. Disse er: 1) Indsigt; 2) Forberedelse; 3) Ansøgning og; 4) Støtte.

Artiklerne fortæller bredt om fundraising fra A til Z, bl.a. hvad du kan søge om tilskud til, hvordan du finder den rette fond eller pulje og helt konkret ansøger - og om hvordan god planlægning og kommunikation kan øge chancerne for en bevilling.

Artiklerne henvender sig både til den erfarne fundraiser, som gerne vil have ny inspiration og til begynderen, der mangler relevant input til at komme i gang. De er udarbejdet med baggrund i "Håndbog i fundraising" udgivet af forlaget Multivers i 2013. Bogen kan bestilles hos forfatterne: Fundraiseren.dk.

 • Lobbyarbejde - skab kontakt

  Kategori:
  Forberedelse
  Dato:
  05. februar 2016

  Der er mange definitioner på lobbyarbejde, men helt grundlæggende handler det om at påvirke beslutningsmodtagere og "gøde jorden"...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Opskriften på et afslag

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  05. februar 2016

  Mange begår de samme fejl i fundraisingprocessen og får dermed ikke de nødvendige midler hjem til at sikre projektets realisering...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Ansvar for egen udvikling

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Fundraisingindsatsen skal under de nye vilkår sættes i system, og det kræver fokus på en fundraisingstrategi...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Fondstyper

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Private fonde bliver normalt inddelt i tre overordnede fondstyper: Erhvervsdrivende, almennyttige og selvejende fonde...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Former for støttemuligheder

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Det kan være en uoverskuelig jungle at finde rundt i de forskellige former for støttemuligheder - fra fonde til EU-programmer...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Hvad kan du få støtte til?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Fonde og puljer adskiller sig både i form og i hvad de støtter. Der gives sjældent støtte til drift og fokus er på nyskabelse...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Intern eller ekstern fundraiser?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Der er delte meninger om, hvilken organisering der er mest hensigtsmæssig at gå efter, når du fundraiser...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Kan du søge som enkeltperson?

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  Hvis du som enkeltperson ønsker at søge midler fra en fond, er det ofte de mindre fonde og legater, som du skal have fokus på...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning
 • Kommercielle virksomheder

  Kategori:
  Indsigt
  Dato:
  04. februar 2016

  I det seneste årti er fundraising kommet på dagsordenen i private virksomheder. Mulighederne er faktisk mange...

  Læs mere
  Velux støtter flygtningebørnsforskning

OBS!

OK