Rapporter


For at få endnu mere succes med fundraising kræver det bl.a., at du løbende holder øje med udviklingen på fonds- og puljemarkedet, som i disse år gennemgår en betydelig forandring på flere niveauer. Indsigt i denne forandring giver dig væsentligt bedre forudsætninger for at søge om midler. Dette fordi du opnår mere viden om, hvad fonde og puljer prioriterer og støtter nu, og hvad tendenserne siger at der kommer til at ske fremadrettet.

Vi har opdelt rapporterne i forskellige kategorier, så du nemt kan finde den viden du har brug for i dit arbejde. Herunder bl.a. crowdfunding, årsrapporter, udgivelser om fonde, sponsering og fundraising. Hvis du mangler en relevant kategori, så skriv til os.

Hvis du skal ansøge private fonde, så henleder vi især opmærksomheden på kategorien årsrapporter og beretninger, hvor du kan finde rapporter fra de enkelte fonde, som ofte indeholder mere information end på fondenes hjemmesider ift. hvilke projekter og organisationer de har støttet - og med hvor meget.

 • Crowdfunding i Danmark 2015 (Dansk Erhverv)

  Kategori:
  Crowdfunding

  Rapporten ser nærmere på koncepterne bag crowdfunding samt omfanget og de centrale udviklingstendenser inden for crowdfunding i Danmark og globalt. Udgivet af Dansk Erhverv i 2015.

 • Den Europæiske Socialfond (2007-2013)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  EU-Kommissionen har evalueret den danske socialfondsindsats i perioden 2007-2013. Evalueringen viser, at Socialfonden har hjulpet 12.000 mennesker tættere på eller i decideret beskæftigelse.

 • Det danske crowdfundingmarked anno 2016

  Kategori:
  Crowdfunding

  Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfundingmarked nogensinde, og analysen viser, at crowdfunding i Danmark er i vækst.

 • Det Danske Filminstituts Årsberetning (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsberetningen gør Filminstituttets bestyrelse og direktion status over dansk film og Filminstituttets virke i 2016. Beretningen ser samtidig også i afslutningen nærmere på udsigterne for 2017.

 • Det Danske Filminstituts årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten for 2016 fra Det Danske Filminstitut indeholder den årlige afrapportering til Kulturministeriet om det forgangne års økonomiske og faglige resultater. Du kan også se, hvad der har været DFI's kerneopgaver.

 • Det Frie Forskningsråds årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Det Frie Forskningsråds årsrapport opsummerer højdepunkter i 2016j. Med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner blev 386 forskningsidéer finansieret for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. 

 • Det Obelske Familiefonds årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Det Syddanske EU-Kontor årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • DFI's årsberetning (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsberetningen kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • DFI's årsrapport (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

OBS!

OK