Rapporter


For at få endnu mere succes med fundraising kræver det bl.a., at du løbende holder øje med udviklingen på fonds- og puljemarkedet, som i disse år gennemgår en betydelig forandring på flere niveauer. Indsigt i denne forandring giver dig væsentligt bedre forudsætninger for at søge om midler. Dette fordi du opnår mere viden om, hvad fonde og puljer prioriterer og støtter nu, og hvad tendenserne siger at der kommer til at ske fremadrettet.

Vi har opdelt rapporterne i forskellige kategorier, så du nemt kan finde den viden du har brug for i dit arbejde. Herunder bl.a. crowdfunding, årsrapporter, udgivelser om fonde, sponsering og fundraising. Hvis du mangler en relevant kategori, så skriv til os.

Hvis du skal ansøge private fonde, så henleder vi især opmærksomheden på kategorien årsrapporter og beretninger, hvor du kan finde rapporter fra de enkelte fonde, som ofte indeholder mere information end på fondenes hjemmesider ift. hvilke projekter og organisationer de har støttet - og med hvor meget.

 • Egmont Fondens årsberetning (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsberetningen kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • Elsass Fondens Årsskrift (2015-2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Årsskriftet fra Elsass Fonden fortæller om en lang række af de projekter, som Elsass Fonden er involveret i, ligesom du kan læse mere om de områder, fonden har støttet.

 • Fonde kan forny Danmark (2012)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  Rapporten giver en opskrift på moderne filantropi og bringer fondsverdenen til debat, herunder med ekspertsvar på, hvordan fondene kan forny Danmark og spille en rolle som forandringsagenter. Udgivet af Mandag Morgen i 2012.

 • Fondshåndbogen (2016)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  Rapporten er tredje udgave af Fondshåndbogen – stedet hvor der er samlet viden og erfaringer indenfor fondes årsregnskaber, skat og fondsregulering. Udgivet af PWC i 2016.

 • Fra idé til kapital (Realdania)

  Kategori:
  Fundraising

  Denne guide fokuserer på udviklingsprojekters overgang til markedet, herunder hvordan du kommer fra den gode idé til kapitalen, hvordan du sætter dit stærke hold, kender dit marked, sælger dit projekt og finder den rette støtte.

 • Fra mæcen til katalytisk partner (2013)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  Filantropiske fonde er i disse år på vej til at påtage sig en helt ny rolle, der kan få afgørende betydning for løsningen af en række store nationale og globale udfordringer. Udgivet af Mandag Morgen i 2013.

 • Fundraising - hvordan? (Frivillighed.dk)

  Kategori:
  Fundraising

  Hensigten med denne pjece er dels at give dig inspiration til, hvordan du kan skaffe penge eller naturalier til din forening, og at give dig et redskab, så du kan komme i gang med at skrive ansøgninger til fonde og puljer.

 • Fundraising for attraktioner (ODA)

  Kategori:
  Fundraising

  Denne udgivelse handler om fundraising i et bredt perspektiv (donationer og sponsorering) og er udgivet af projektet ODA (Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner) i 2008. Den er bredt anvendelig på mange målgrupper.

 • Fundraising strategi for DGI (2015)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra DGI der bl.a. indeholder info om fondsgruppens sammensætning, fundraising aktiviteter, målsætninger, strategiske indsatsområder, koordinering og overblik.

 • Fundraising strategi for Mellemfolkeligt Samvirke (2011)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra Mellemfolkeligt Samvirke der indeholder info om baggrund, introduktion, muligheder, styrker og svagheder, strategiske valg, målsætninger, metoder og organisering.

OBS!

OK