Rapporter


For at få endnu mere succes med fundraising kræver det bl.a., at du løbende holder øje med udviklingen på fonds- og puljemarkedet, som i disse år gennemgår en betydelig forandring på flere niveauer. Indsigt i denne forandring giver dig væsentligt bedre forudsætninger for at søge om midler. Dette fordi du opnår mere viden om, hvad fonde og puljer prioriterer og støtter nu, og hvad tendenserne siger at der kommer til at ske fremadrettet.

Vi har opdelt rapporterne i forskellige kategorier, så du nemt kan finde den viden du har brug for i dit arbejde. Herunder bl.a. crowdfunding, årsrapporter, udgivelser om fonde, sponsering og fundraising. Hvis du mangler en relevant kategori, så skriv til os.

Hvis du skal ansøge private fonde, så henleder vi især opmærksomheden på kategorien årsrapporter og beretninger, hvor du kan finde rapporter fra de enkelte fonde, som ofte indeholder mere information end på fondenes hjemmesider ift. hvilke projekter og organisationer de har støttet - og med hvor meget.

 • Fundraising strategi for Morsø Kommune (2012)

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra Morsø Kommune der bl.a. indeholder info om initiativer ift. ekstern finansiering, indsatsområder og organisering - herunder med klare indsatsmål for kommunens interne fundraiser.

 • Fundraising strategi for SUMH

  Kategori:
  Fundraising strategier

  Eksempel på fundraising strategi fra SUMH (Sammenslutningen af Unge Med Handicap) der på én side beskriver strategien for fundraising, herunder med fokus på hvem der ansøger, hvad der ansøges til og hvordan.

 • Games Funding Guide 2016 (Creative Europe)

  Kategori:
  Fundraising

  Hvilke tværnationale, nationale og regionale finansieringsmuligheder findes der for digitale spil i Europa? Få overblik, links og relevante oplysninger i denne nye Games Funding Guide 2016 udarbejdet af Creative Europe Desk Danmark.

 • GUDP Årsberetning (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  GUDP har offentliggjort sin årsberetning for 2016. Her fremgår det, at man i 2016 modtog i alt 117 ansøgninger fordelt på to ansøgningsrunder. I alt blev der givet tilskud for 202,5 mio. kroner til 38 projekter.

 • Håndbog i projektudvikling (Realdania)

  Kategori:
  Idéudvikling

  Hvordan undersøger, tester og udvikler du din idé, så den bliver til et holdbart og bæredygtigt projekt? Det sætter denne håndbog i projektudvikling fokus på. Bogen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Realdania.

 • Industriens Fonds årsberetning (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsberetningen kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • Industriens Fonds årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Innovationsfondens effektmåling

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Publikationen beskriver, hvordan Innovationsfonden griber effektmålingen af sine investeringer an.  Den giver et indblik i, hvordan fonden følger, måler og dokumenterer effekter af investeringerne.

 • Innovationsfondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Jagten på den gode idé (Dorte S. Nielsen)

  Kategori:
  Idéudvikling

  Denne artikel, som bygger på "Idébogen - Kreative værktøjer og metoder til idé og konceptudvikling", går tættere på optakten til jagten på den gode idé, samt planlægning og kortlægning af jagten via relevante idéudviklingsmetoder.

OBS!

OK