Rapporter


For at få endnu mere succes med fundraising kræver det bl.a., at du løbende holder øje med udviklingen på fonds- og puljemarkedet, som i disse år gennemgår en betydelig forandring på flere niveauer. Indsigt i denne forandring giver dig væsentligt bedre forudsætninger for at søge om midler. Dette fordi du opnår mere viden om, hvad fonde og puljer prioriterer og støtter nu, og hvad tendenserne siger at der kommer til at ske fremadrettet.

Vi har opdelt rapporterne i forskellige kategorier, så du nemt kan finde den viden du har brug for i dit arbejde. Herunder bl.a. crowdfunding, årsrapporter, udgivelser om fonde, sponsering og fundraising. Hvis du mangler en relevant kategori, så skriv til os.

Hvis du skal ansøge private fonde, så henleder vi især opmærksomheden på kategorien årsrapporter og beretninger, hvor du kan finde rapporter fra de enkelte fonde, som ofte indeholder mere information end på fondenes hjemmesider ift. hvilke projekter og organisationer de har støttet - og med hvor meget.

 • Nordisk Kulturkontakts årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Nordisk Kulturkontakt er en instans under Nordisk Ministerråd, som uddeler ud fra nogle forskellige programmer uddeler midler til kulturelle projekter. Rapporten giver et indblik i, hvad der har fået bevillinger.

 • Novo Nordisk Fondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Oak Foundation's årsrapport (2014, Engelsk)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Poul Due Jensen Fondens årsrapport (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Poul Due Jensen Fondens årsskrift (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Årsskriftet for Poul Due Jensens Fond 2016 afspejler den netop vedtagne donationsstrategi og giver et sjældent indblik i fondens strategiske overvejelser.

 • Private fonde - en unik aktør i dansk forskning (2012)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  En analyse fra DEA viser, at danske fonde i stigende grad vinder økonomisk og prioriteringsmæssig indflydelse på dansk forskning. Overordnet viser analysen at Danske fondes økonomiske bidrag til dansk forskning er stærkt stigende.

 • Private fondes bidrag til forskning og innovation (2016)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  En kortlægning af private fondes bidrag til dansk forskning, innovation og videregående uddannelse. Rapporten er udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation i 2016.

 • Realdanias årsmagasin (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsmagasinet kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • Realdanias årsrapport (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten kan du bl.a. læse om fondens ledelsesberetning, herunder med oplysninger om årets uddelinger, fondens baggrund, formål og prioriteringer. Endvidere kan du se økonomiske nøgletal og resultater.

 • Realdanias årsrapport (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsrapporten finder du Realdanias økonomiske nøgletal, beretning og regnskab. Du får et indblik i foreningens investeringer, og hvor meget den har brugt på filantropi i løbet af det sidste år.

OBS!

OK