Rapporter


For at få endnu mere succes med fundraising kræver det bl.a., at du løbende holder øje med udviklingen på fonds- og puljemarkedet, som i disse år gennemgår en betydelig forandring på flere niveauer. Indsigt i denne forandring giver dig væsentligt bedre forudsætninger for at søge om midler. Dette fordi du opnår mere viden om, hvad fonde og puljer prioriterer og støtter nu, og hvad tendenserne siger at der kommer til at ske fremadrettet.

Vi har opdelt rapporterne i forskellige kategorier, så du nemt kan finde den viden du har brug for i dit arbejde. Herunder bl.a. crowdfunding, årsrapporter, udgivelser om fonde, sponsering og fundraising. Hvis du mangler en relevant kategori, så skriv til os.

Hvis du skal ansøge private fonde, så henleder vi især opmærksomheden på kategorien årsrapporter og beretninger, hvor du kan finde rapporter fra de enkelte fonde, som ofte indeholder mere information end på fondenes hjemmesider ift. hvilke projekter og organisationer de har støttet - og med hvor meget.

 • Resume - Private fonde - en unik aktør i dansk forskning (2012)

  Kategori:
  Udgivelser om fonde

  Resumé af en analyse fra DEA, som viser, at danske fonde i stigende grad vinder økonomisk og prioriteringsmæssig indflydelse på dansk forskning. Overordnet viser analysen at bidragene fra fonde er stigende. 

 • Statens Kunstfonds Årsberetning (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I Statens Kunstfonds årsberetning kan du bl.a. læse om, hvem der sidder i de forskellige udvalg, og hvem der har modtaget bevillinger fra fonden i 2015, og hvordan disse geografisk fordeler sig. 

 • Statens Kunstfonds årsberetning (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  Årsberetningen giver et godt indblik i den mangfoldighed af projekter og initiativer, Statens Kunstfond støttede op om i 2016. Fonden fik samlet 12.200 ansøgninger fra både store og små institutioner.

 • TrygFondens årsmagasin (2014)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsmagasinet kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • VELUX FOUNDATIONS årsskrift (2016)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  VELUX FONDEN og VILLUM FONDENS årsskrift 2016 handler om fondens bevillinger, som i 2016  blev til 635 bevillinger, over 1,1 mia. kr., der blev bevilget til forskning og til projekter på det sociale, miljømæssige og kulturelle område.

 • VELUX og VILLUM FONDENS årsskrift (2015)

  Kategori:
  Årsrapporter og beretninger

  I årsskriftet kan du læse mere om fondens almennyttige arbejde og fokus. Herunder beskrivelse af udvalgte projektcases og en samlet oversigt over, hvor meget der er uddelt og til hvilke projekter.

 • Vækst- og udviklingsstrategi, Region Hovedstaden

  Kategori:
  Udviklingsplaner

  Region Hovedstaden har sammen med det regionale vækstforum udarbejdet en strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionen vil gå for at skabe endnu mere udvikling, vækst og beskæftigelse.

 • Vækst- og udviklingsstrategi, Region Midtjylland

  Kategori:
  Udviklingsplaner

  Region Midtjylland har sammen med det regionale vækstforum udarbejdet en strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionen vil gå for at skabe endnu mere udvikling, vækst og beskæftigelse (2015-2025).

 • Vækst- og udviklingsstrategi, Region Nordjylland

  Kategori:
  Udviklingsplaner

  Region Nordjylland har sammen med det regionale vækstforum udarbejdet en strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionen vil gå for at skabe endnu mere udvikling, vækst og beskæftigelse (2015-2018).

 • Vækst- og udviklingsstrategi, Region Sjælland

  Kategori:
  Udviklingsplaner

  Region Sjælland har sammen med det regionale vækstforum udarbejdet en strategi for vækst og udvikling. Strategien viser hvilke veje, de regionen vil gå for at skabe endnu mere udvikling, vækst og beskæftigelse (2015-2018).

OBS!

OK