Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Assens Kommune - Lokalsamfundspuljen

  Frist:
  31. december 2018

  Formålet med kommunens lokalsamfundspulje er at yde støtte til projekter, der: Fremmer udvikling og styrkelse af det aktive medborgerskab i lokalsamfundet Fremmer bosætning og fastholdelse af borgere gennem skabelse af attrakt...

  Assens Kommune - Lokalsamfundspuljen
 • Assens Kommune - Pulje til støtte af socialt udsatte børn og unge

  Frist:
  Løbende

  Puljen har til formål at sikre at alle under 18 år i Assens Kommune har mulighed for at deltage i kommunens foreningsliv, uanset social baggrund.Foreninger, der tager imod/har børn og unge op til 18 år som medlemmer. Der kan søges...

  Assens Kommune - Pulje til støtte af socialt udsatte børn og unge
 • Assens Kommune - Renoveringstilskud

  Frist:
  Løbende

  Assens Kommune arbejder for at sikre kommunens bygningsarv og støtter særligt bevaringsværdige bygninger gennem et renoveringstilskud. Assens Kommunes ønske er derved at hjælpe ejerne med at løfte opgaven med at renovere og vedlig...

  Assens Kommune - Renoveringstilskud
 • Assens Kommune - Samlingssteder

  Frist:
  31. december 2018

  Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder. Definition på samlingssteder er således: En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter – fester, møder,...

  Assens Kommune - Samlingssteder
 • Assens Kommune - Udviklingspujen

  Frist:
  Løbende

  Udviklingspuljen har til formål at understøtte aktiviteter, der tilbydes af etablerede foreninger, selvorganiserede grupper eller af enkeltpersoner. Der kan søges tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsforme...

  Assens Kommune - Udviklingspujen
 • Assens Kommune - Venskabskommuner

  Frist:
  Løbende

  Frivillige organisationer, grupper og foreninger kan søge om tilskud til rejser til Assens Kommunes venskabskommuner, med henblik på udveksling og samarbejde. Der kan søges tilskud til dækning af rejseudgifter i forbindelse med b...

  Assens Kommune - Venskabskommuner
 • Augustinus Fonden

  Frist:
  Løbende

  Augustinus Fonden blev stiftet i 1942 af fabrikant Ludvig Augustinus. Fonden ejer alle aktierne i Chr. Augustinus Fabrikker A/S, en tobaksfabrik fra 1750, som nu er et investeringsselskab med en bestemmende ejerandel i Skandinavis...

  Augustinus Fonden
 • AUHE Midtvests Støttefond

  Frist:
  Løbende

  AUHE MidtVest´s Støttefond har til formål at støtte relationsopbyggende aktiviteter, som bidrager til at styrke samarbejdet mellem AUHE og aktører i det midt- og vestjyske område (f.eks. virksomheder, ungdomsuddannelser, politiker...

  AUHE Midtvests Støttefond
 • Avannaata Kommunia - Driftstilskud til klubhuse

  Frist:
  Løbende

  Et klubhus er den bygning eller de lokaler, hvor en forening har til huse. Det kan både være foreningens eget hus eller et hus eller lokale, som foreningen lejer. I kan typisk søge om driftstilskud til: El, vand og varme Reng...

  Avannaata Kommunia - Driftstilskud til klubhuse
 • Avannaata Kommunia - Driftstilskud til lokale medier

  Frist:
  31. oktober 2019

  Kommunerne har interesse i at opretholde de lokale medier på grund af deres sociale og kulturelle værdi. Derfor kan nogle kommuner give driftstilskud til lokale medievirksomhed. De kommuner, der har afsat midler til formålet, ...

  Avannaata Kommunia - Driftstilskud til lokale medier

OBS!

OK