Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Avannaata Kommunia - Idrætstilskud

  Frist:
  Løbende

  I Avannaata Kommunia kan I få tilskud til idrætsrejser, leje af indendørs og udendørs idrætsanlæg samt trænerhonorar: Tilskud til idrætsrejser i forbindelse med Grønlands Mesterskaber, Arctic Winter Games, Island Games, Inuit G...

  Avannaata Kommunia - Idrætstilskud
 • Avannaata Kommunia - Selvstyrets tilskud til kunst og kultur

  Frist:
  01. februar 2019

  Kunstnere kan ofte have svært ved at skaffe de økonomiske midler til at opretholde deres virke. Da Selvstyret ønsker at støtte kulturlivet i Grønland, har man oprettet 3 tilskudsordninger, hvorfra udøvende kunstnere og filmskabere...

  Avannaata Kommunia - Selvstyrets tilskud til kunst og kultur
 • Avannaata Kommunia - Selvstyrets tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed

  Frist:
  Løbende

  Selvstyret har interesse i at opretholde de lokale radio- og tv-virksomheder på grund af deres sociale og kulturelle værdi. Selvstyret har derfor oprettet 4 tilskudsordninger: Organisationstilskud til driften af Sammenslutninge...

  Avannaata Kommunia - Selvstyrets tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed
 • Avannaata Kommunia - Tilskud til internationale aktiviteter og projekter

  Frist:
  Løbende

  Udenrigsdirektoratet administrerer en pulje der støtter forskellige grønlandske og internationale organisationer, grupper, virksomheder og enkeltpersoner, der ønsker at udvikle projekter, samarbejdsrelationer eller deltage i a...

  Avannaata Kommunia - Tilskud til internationale aktiviteter og projekter
 • Avannaata Kommunia - Tilskud til kulturelle arrangementer

  Frist:
  Løbende

  Der kan være mange udgifter forbundet med kulturelle arrangementer. Da kommunerne har interesse i at støtte kulturelle tiltag, kan man derfor søge kommunen om tilskud til at arrangere kulturelle arrangementer. Et kulturelt a...

  Avannaata Kommunia - Tilskud til kulturelle arrangementer
 • Avannaata Kommunia - Tips og Lottomidlerne

  Frist:
  15. februar 2019

  Når man spiller Tips, Lotto eller et af de mange andre spil af Dansk Tipstjeneste, som f.eks. de mange skrabespil, går overskuddet til diverse godgørende formål. Midlerne fra Dansk Tipstjeneste kaldes Tips- og Lottomidlerne og for...

  Avannaata Kommunia - Tips og Lottomidlerne
 • Axel H's Rejselegat

  Frist:
  15. marts 2019

  Axel H's Rejselegat har til formål at støtte juridiske kandidater og doktorer fra Danmarks universiteter. Der ydes støtte til videnskabelige studieophold i udlandet, som har fokus på forskning og videreuddannelse. Bestyrelsen har ...

  Axel H's Rejselegat
 • Axel Muusfeldts Fond - Kemp & Lauritzen Fond

  Frist:
  11. marts 2019

  Fondens formål er ifølge dens fundats: At yde støtte til stifterens efterkommere. At yde hjælp til Kemp & Lauritzen koncernen, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse samt efter omstændighederne også til såda...

  Axel Muusfeldts Fond - Kemp & Lauritzen Fond
 • Bagger-Sørensen Fonden

  Frist:
  Løbende

  Bagger-Sørensen Fonden kan ikke søges. Uddeling foregår ved kollegial indstilling én gang om året, hvor Fonden indkalder hertil. Fondens formål er at yde støtte af almennyttig eller almen velgørende karakter til kulturelle eller ...

  Bagger-Sørensen Fonden
 • Ballerup Kommune - Bydelsarrangementer

  Frist:
  Afventer dato

  Der er afsat en pulje på 200.000 kr. til kulturelle bydelsarrangementer. Foreninger og grupper af borgere, der bor i kommunen kan søge om tilskud til kulturelle bydelsarrangementer, hvis formålet er at understøtte eller styrke lo...

  Ballerup Kommune - Bydelsarrangementer

OBS!

OK