Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Advokat Bent Thorbergs Fond

  Frist:
  Løbende

  Hovedansøger skal være tilknyttet eller ansat på et eller flere af nedennævnte institutioner, som forudsættes at administrere bevillingen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet, Københa...

  Advokat Bent Thorbergs Fond
 • Advokatsamfundets Understøttelsesfond

  Frist:
  31. marts 2019

  Advokatsamfundets Understøttelsesfond yder understøttelse efter bestyrelsens skøn til nuværende eller forhenværende advokater, disses efterlevende ægtefæller og børn og undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede. ...

  Advokatsamfundets Understøttelsesfond
 • Agronomfonden - Enkeltansøgning

  Frist:
  01. marts 2019

  Agronomfonden - Enkeltansøgning har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Du kan søge fonden som enkeltperson, der studerer inden for det jordbrugsvidenskabelige område. Du modtager midlerne i form af et legat. ...

  Agronomfonden - Enkeltansøgning
 • Agronomfonden - Gruppeansøgning

  Frist:
  01. marts 2019

  Agronomfonden - Gruppeansøgning har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Fonden kan søges af grupper på 2-5 eller grupper på over 5 personer (to forskellige ansøgningsskemaer), der studerer inden for det jordbrug...

  Agronomfonden - Gruppeansøgning
 • AIDS-Fondet

  Frist:
  Løbende

  Du kan søge økonomisk støtte hos AIDS-Fondet hvis du er HIV-smittet, har et HIV-smittet barn, er forsker eller laver information om HIV/AIDS.  AIDS-Fondet uddeler hvert år legater indenfor fire områder: Patientstøtte Børn...

  AIDS-Fondet
 • Akademiraadet - Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

  Frist:
  Løbende

  Vilhelm Pachts Kunstnerlegat har baggrund i Vilhelm Pacht (1843-1912), som var kunstmaler, grafiker og fabrikant af "Pachts Kunstnerfarver." Desuden var han indehaver af ”Panorama” på Rådhuspladsen i København. I 1912 skænkede Vi...

  Akademiraadet - Vilhelm Pachts Kunstnerlegat
 • Aksel Tovborg Jensens Legat

  Frist:
  01. april 2019

  Aksel Tovborg Jensens Legat har til formål er at styrke Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs virksomhed. Det bevirker, at legatet skal støtte Selskabets legatkonti, specielt ved indkøb af medaljer, når Selskabet ønsker at ...

  Aksel Tovborg Jensens Legat
 • Albani Fonden

  Frist:
  15. oktober 2019

  Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område såsom støtte til ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og ...

  Albani Fonden
 • Albertslund Kommune - Administrationstilskud

  Frist:
  01. marts 2019

  Administrationstilskud kan søges af foreninger med et samlet antal medlemmer på over 150. (Jf. Beslutning på Idrætsrådets møde den 1/12 2016) Tilskuddet kan søges til følgende: Udgifter til computerprogrammer. F.eks. medlemshå...

  Albertslund Kommune - Administrationstilskud
 • Albertslund Kommune - Albertslund Deltager - Pulje for socialt udsatte

  Frist:
  Løbende

  Foreninger kan søge tilskud til socialt udsatte og økonomisk trængte medlemmer. Puljen har til formål at sikre, at alle albertslundere under 18 år har mulighed for at deltage i kommunens idræts- og fritidsliv uanset social bag...

  Albertslund Kommune - Albertslund Deltager - Pulje for socialt udsatte

OBS!

OK