Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Albertslund Kommune - Frivilligt socialt arbejde

  Frist:
  Afventer dato

  Kommunen støtter arbejdet gennem økonomisk tilskud, rådgivning og et tættere samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud på de sociale og sundhedsmæssige områder. Det frivillige arbejde: udføres uden at nogen ...

  Albertslund Kommune - Frivilligt socialt arbejde
 • Albertslund Kommune - Fælles Kommunale Idrætsaktiviteter

  Frist:
  Løbende

  Puljens formål er at skabe en fælleskommunal idrætspulje, som kan støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med handicap på tværs af kommunegrænserne. Desuden skal puljen fungere som en hjælp til at vise aktivitetstilbud frem...

  Albertslund Kommune - Fælles Kommunale Idrætsaktiviteter
 • Albertslund Kommune - Initiativpuljen

  Frist:
  Løbende

  Temapuljen yder tilskud til foreninger, som har fokus på aktiviteter, der kan tiltrække opmærksomhed fra de ikke-foreningsaktive borgere og invitere dem til at tage del i foreningslivet. Udvalget ser gerne, at du sætter initiativ...

  Albertslund Kommune - Initiativpuljen
 • Albertslund Kommune - Kultur- og Fritidsudvalget

  Frist:
  Afventer dato

  For at opnår tilskud skal projeket opfylde følgende: Der skal være et folkeoplysende eller kunstnerisk/kulturelt indhold i aktiviteten/projektet, såsom sang, dans, litteratur, billedkunst, musik, kulturarv, lyskunst, elektronis...

  Albertslund Kommune - Kultur- og Fritidsudvalget
 • Albertslund Kommune - Kulturelle formål

  Frist:
  01. december 2019

  En gang om året i december måned kan foreninger eller andre grupper af borgere søge om tilskud til kulturelle arrangementer eller drift af kulturel virksomhed. Ansøgningsfristen bliver annonceret i AlbertslundPosten. Der kan give...

  Albertslund Kommune - Kulturelle formål
 • Albertslund Kommune - Lokaletilskud

  Frist:
  Løbende

  Foreninger skal være godkendt i Albertslund Kommune for at modtage lokaletilskud efter disse regler. Der ydes ikke tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Der ydes tilskud til privatejede haller, lokaler ...

  Albertslund Kommune - Lokaletilskud
 • Albertslund Kommune - Medlemstilskud

  Frist:
  01. marts 2019

  Foreninger har mulighed for at søge om tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Puljen til medlemstilskud fordeles hvert år i februar måned til godkendte foreninger med medlemmer fra 0-24 år. Puljen fordeles efter m...

  Albertslund Kommune - Medlemstilskud
 • Albertslund Kommune - Tilskud til arrangementer

  Frist:
  Løbende

  Alberstlund Kommune giver tilskud til kulturelle arrangementer, der er åbne for offentligheden. Støtten kan løbende ansøges, hvorefter der foretages en individuel vurdering af den enkelte ansøgning. Hvis du ønsker søge skal du in...

  Albertslund Kommune - Tilskud til arrangementer
 • Albertslund Kommune - Tilskud til eliteidræt

  Frist:
  01. november 2019

  Hvert år kan foreninger, der er godkendt af kommunen, og enkeltpersoner, der har udmærket sig på eliteniveau og som bor i Albertslund, søge om tilskud til projekter og initiativer, der kan fremme eliteidrætten på højeste plan. (f....

  Albertslund Kommune - Tilskud til eliteidræt
 • Albertslund Kommune - Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

  Frist:
  Løbende

  Foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til venskabsbyaktiviteter.  Alle ansøgninger vurderes konkret efter disse kriterier: Styrker udvekslingen personlige kontakter? Styrker udvekslingen ...

  Albertslund Kommune - Tilskud til rejse- og venskabsbyaktiviteter

OBS!

OK