Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Albertslund Kommune - Træner- og lederuddannelse

  Frist:
  Løbende

  Foreninger i Albertslund, som får medlemstilskud fra kommunen, kan søge om tilskud til uddannelse af ulønnede ledere/trænere. Man kan få dækket 75% af afgiften til kurset. Der gives kun tilskud til kurser, som holdes i Danmark. D...

  Albertslund Kommune - Træner- og lederuddannelse
 • Alexander Foss' Industrifond

  Frist:
  03. september 2019

  Hvert år uddeler fonden legater til iværksættere og mindre virksomheder for at bidrage til udviklingen af teknologisk innovative og kommercielt bæredygtige løsninger. Hovedformålet er at hjælpe iværksættere og andre virksomheder m...

  Alexander Foss' Industrifond
 • Alfred Benzon Fonden

  Frist:
  01. maj 2019

  Alfred Benzon Foundation blev grundlagt i 1952 af Bøje Benzon (1891-1976), dr.scient. og direktør for medicinalvirksomheden Alfred Benzon A/S. Alfred Benzon A/S blev grundlagt i 1863 af Bøje Benzons farfar, Alfred Nicolai Benzon. ...

  Alfred Benzon Fonden
 • Alfred Good's Fond

  Frist:
  15. april 2019

  Alfred Good’s Fond blev stiftet i 1928 på basis af arven efter Alfred William Good ved hans død samme år. Fondets formål er at yde støtte til genealogiske arbejder vedr. slægterne de Coninck, Duntzfeldt og Good samt i øvrigt at b...

  Alfred Good's Fond
 • Alfred Helsted og Eli Møllers Legat

  Frist:
  15. december 2018

  Fondens formål er at uddele årets overskud til følgende: 1/8 skal tilfalde "Fru Jutta Bojsen Møllers Legat - under 'Dansk Kvindesamfund' til fordel for unge kvinders uddannelse til selverhverv" 3/8 skal tilfalde "Kvinderegense...

  Alfred Helsted og Eli Møllers Legat
 • Allerød Kommune - Aktivitetstilskud

  Frist:
  15. marts 2019

  Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til foreningsarbejde i Allerød Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 5 for derigennem med udgangspunkt i aktiviteter at styrke foreningsarbejdet og medlemmernes evne o...

  Allerød Kommune - Aktivitetstilskud
 • Allerød Kommune - Frivilligt socialt arbejde

  Frist:
  01. maj 2019

  Sociale- og humanitære foreninger kan nu søge midler i henhold til § 18 i serviceloven. Sundheds, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget åbner for restpuljen i 2018, hvor foreninger kan søge om økonomisk støtte til deres aktiviteter...

  Allerød Kommune - Frivilligt socialt arbejde
 • Allerød Kommune - Lokaletilskud (Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne)

  Frist:
  01. oktober 2019

  Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage ak...

  Allerød Kommune - Lokaletilskud (Folkeoplysende aftenskolers undervisning af voksne)
 • Allerød Kommune - Lokaletilskud (Tilskud til børn og unge under 25 år)

  Frist:
  15. marts 2019

  Formålet med tilskudsordningen er at yde tilskud til foreningsarbejde i Allerød Kommune i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 7 for der igennem med udgangspunkt i aktiviteter at styrke foreningsarbejdet og medlemmernes evne ...

  Allerød Kommune - Lokaletilskud (Tilskud til børn og unge under 25 år)
 • Allerød Kommune - Tilskud til voksenundervisning

  Frist:
  01. maj 2019

  Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt o...

  Allerød Kommune - Tilskud til voksenundervisning

OBS!

OK