Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2583 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • Artist in Residence - Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom

  Frist:
  01. april 2019

  Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom giver skabende kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur, scenekunst, film m.m. mulighed for ophold i sine residensboliger. Kunstnere fra hele Norden, inkl. de selvstyrende område...

  Artist in Residence - Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom
 • Artist in Residence - SvanekeGaarden

  Frist:
  Løbende

  Svanekegaarden er et kulturcenter på Bornholm, som leverer unikke kulturoplevelser med kvalitet. Stedet har fokus på det nordiske og baltiske med udsyn mod resten af verden og har desuden en særlig interesse for dukketeater. Svan...

  Artist in Residence - SvanekeGaarden
 • Arvid Nilssons Fond

  Frist:
  01. marts 2019

  Arvid Nilssons Fond blev stiftet den 30. september 1953 af grosserer Arvid Nilsson, der skænkede aktiekapitalen i Arvid Nilsson A/S til Fonden. ”Min begrundelse for stiftelsen af denne fond er, at jeg ønsker, at den virksomhed, s...

  Arvid Nilssons Fond
 • Aschengreens Legat

  Frist:
  01. april 2019

  Legatets midler anvendes til fordel for trængende fysisk handicappede børn eller unge, enten gennem direkte uddeling af legatet til enkelt personer, eller ved tilskud til institutioner, som vil påtage sig midlernes anvendelse ...

  Aschengreens Legat
 • Asger Nielsens Fond

  Frist:
  15. november 2019

  Fonden har to sideordnede hovedformål: Der ydes økonomisk støtte til økonomisk dårligt stillede, fortrinsvis ældre, tidligere selvstændige næringsdrivende og enker heraf i Horsens Kommune. Støtte til arbejder til forskønnelse ...

  Asger Nielsens Fond
 • Assens Kommune - § 18

  Frist:
  01. november 2019

  Assens Kommune uddeler hvert år §18 midler til frivilligt socialt arbejde. Du kan søge både som frivillig forening eller som selvorganiseret gruppe. Der er åbent for ansøgninger en gang årligt i efteråret. Ifølge §18 i Lov om Soc...

  Assens Kommune - § 18
 • Assens Kommune - Børneteater

  Frist:
  15. maj 2019

  Kommunale institutioner i Assens Kommune kan søge om refusion for indkøb af børneteaterforestillinger og opsøgende teater. Refusionen udgør 50 % af prisen på en forestilling eksklusive moms. 15. maj er fast årlig ansøgningsfrist ...

  Assens Kommune - Børneteater
 • Assens Kommune - Fælleslegatet For Værdige Trængende Gl. Assens Kommune

  Frist:
  Afventer dato

  Snedkermester Lars Justesens Legat og Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune er blevet lagt sammen til én fond og benævnes nu ”Fælleslegatet for værdige trængende i gl. Assens Kommune” Legatet vil fremadrettet bl...

  Assens Kommune - Fælleslegatet For Værdige Trængende Gl. Assens Kommune
 • Assens Kommune - Klubhuse

  Frist:
  31. december 2018

  Formålet med puljen er at yde økonomisk støtte til renoveringsopgaver eller ombygninger af klubhuse. Kriterierne for klubhuse er følgende: Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til nedbringelse af driftsudgifterne til f...

  Assens Kommune - Klubhuse
 • Assens Kommune - Kultur- og Eventpuljen

  Frist:
  01. november 2019

  Kultur- og Eventpuljen kan støtte kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto m.m., samt større events inden for kultur, fritid og turisme. De aktivitet...

  Assens Kommune - Kultur- og Eventpuljen

OBS!

OK