Aarhus Kommune
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

+45 89 40 20 00
post@aarhus.dk

Kontaktperson:
Søren Borup Christensen
+45 41 87 46 66
sbc@aarhus.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Aarhus Kommune - Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter

foundation detail Fonde b4cca107-a92e-45ec-9427-b4f7f7b8ee93 Every Year https://www.fonde.dk//media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423.png https://www.fonde.dk//media/6676411/Skaermbillede-2018-09-19-kl-172423_thumb.jpg Aarhus Kommune - Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter 2013-12-12T12:25:36 44 Kommunal pulje

Der kan søges om tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter. Faciliteterne skal anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet.
 

Betingelser for ansøgningen:

50 procent - Ombygning, renovering, mindre nyanlæg mv.
Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af udgifterne til ombygning, renovering, modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

70 procent - Energibesparende tiltag
Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 procent af anlægsudgiften under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

15 procent - Større nye projekter
Større nye projekter, fx idrætshaller, ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 15 procent af de samlede anlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.
 

Generelt om anlægspuljen 

Ansøgningsblanketten skal være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned.

Der kan søges om tilskud til nye forenings- og fritidsfaciliteter samt til ombygning, modernisering og renovering af eksisterende faciliteter. Faciliteterne skal anvendes til aktiviteter i folkeoplysende foreninger samt til selvorganiserede aktiviteter, som ligger inden for sports- og fritidsområdet.
 

Betingelser for ansøgningen:

50 procent - Ombygning, renovering, mindre nyanlæg mv.
Der ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 50 procent af udgifterne til ombygning, renovering, modernisering samt mindre nyanlæg under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

70 procent - Energibesparende tiltag
Til investeringer i energibesparende tiltag ydes efter konkret vurdering et tilskud på maksimalt 70 procent af anlægsudgiften under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på minimum 15 procent af de samlede anlægsudgifter, og at investeringen medfører en reduktion af Sport & Fritids lokaletilskud til den pågældende facilitet. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.

15 procent - Større nye projekter
Større nye projekter, fx idrætshaller, ydes som udgangspunkt et tilskud på maksimalt 15 procent af de samlede anlægsudgifter under forudsætning af, at ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af likvide midler på et tilsvarende beløb. Tilskuddet kan efter en konkret vurdering forhøjes. Et samlet anlægs-, finansierings- og eventuelt driftsbudget skal kunne godkendes af Sport & Fritid.
 

Generelt om anlægspuljen 

Ansøgningsblanketten skal være Sport & Fritid i hænde senest den 1. oktober. Indkomne ansøgninger efter denne dato kan ikke forventes imødekommet.

Den samlede pulje fordeles én gang årligt, og ansøgeren kan forvente svar senest i januar måned.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2019
2019-10-01T00:00:00

Kategori:

  • Bygge og anlæg
  • Fritid og natur
  • Kunst og kultur
  • Sport og motion

Fondstype

  • Kommunal pulje
2019-06-23T13:24:11

Sidst opdateret

  • 23. juni 2019