Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby

+45 43 28 28 28
brondby@brondby.dk

Kontaktperson:
Ditte Larsen
+45 43 28 25 02
social@brondby.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Brøndby Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18

foundation detail Fonde 9137aae7-b7cf-486d-b899-96b9511e27e2 Every Year https://www.fonde.dk//media/1153/Broendby-kommune.png https://www.fonde.dk//media/1153/Broendby-kommune_thumb.jpg Brøndby Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18 2014-02-25T10:30:17 44 Kommunal pulje

Er du ansvarlig for et frivilligt initiativ eller projekt, kan du finde information om de muligheder, du eller din forening har for at søge om økonomisk støtte.

Foreninger, organisationer og frivillige kan støtte fra to puljer i Brøndby Kommune:

  • Udviklingspuljen kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver folkeoplysende arbejde (fx idræt, spejder, aftenskole). Der kan ansøges løbende og ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget på deres kvartalsvise møder.
  • § 18-midler kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles én gang om året og ansøgningsfristen er den 15. december hvert år.

Lokale frivillige sociale organisationer, foreninger eller borgerinitiativer af en mindre formel karakter, der har et socialt sigte, og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats.

Bemærk, det er et krav, at man som modtager af §18-midler aflægger regnskab, se nærmere beskrivelse herunder. 

Er du ansvarlig for et frivilligt initiativ eller projekt, kan du finde information om de muligheder, du eller din forening har for at søge om økonomisk støtte.

Foreninger, organisationer og frivillige kan støtte fra to puljer i Brøndby Kommune:

  • Udviklingspuljen kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver folkeoplysende arbejde (fx idræt, spejder, aftenskole). Der kan ansøges løbende og ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget på deres kvartalsvise møder.
  • § 18-midler kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles én gang om året og ansøgningsfristen er den 15. december hvert år.

Lokale frivillige sociale organisationer, foreninger eller borgerinitiativer af en mindre formel karakter, der har et socialt sigte, og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats.

Bemærk, det er et krav, at man som modtager af §18-midler aflægger regnskab, se nærmere beskrivelse herunder. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 15. december 2019
2019-12-15T00:00:00

Kategori:

  • Humanitært arbejde
  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Kommunal pulje
2019-06-24T21:30:24

Sidst opdateret

  • 24. juni 2019