Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

+45 72 35 40 00
furesoe@furesoe.dk

Kontakt:
Kultur og Idræt
+45 72 35 47 30
fritid@furesoe.dk

  Besøg fonden   tilbage

Furesø Kommune - Tilskud til aftenskoler

foundation detail Fonde e7d64170-e5cf-4dce-a8b6-1cb01d679dec Every Year https://www.fonde.dk//media/97323/furesoe-kommune.png https://www.fonde.dk//media/97323/furesoe-kommune_thumb.jpg Furesø Kommune - Tilskud til aftenskoler 2013-12-12T12:50:42 44 Kommunal pulje

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter:

 • Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære.
 • Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter, hvor til der ikke er krav om deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer.
 • Undervisningsområdet har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer.

Tilskuddet beregnes på baggrund af initiativtagerens afviklede undervisningstimer fra 01. januar og frem til ansøgningsdatoen samt et forventet forbrug af undervisningstimer for den resterende del af året.

Ansøgningsfristen fastsættes til 01. november i det kalenderår der ligger forud for tilskudsåret.

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter:

 • Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære.
 • Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter, hvor til der ikke er krav om deltagerbetaling eller brug af det af ministeriet fastsatte løncirkulærer.
 • Undervisningsområdet har frit emnevalg, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformer.

Tilskuddet beregnes på baggrund af initiativtagerens afviklede undervisningstimer fra 01. januar og frem til ansøgningsdatoen samt et forventet forbrug af undervisningstimer for den resterende del af året.

Ansøgningsfristen fastsættes til 01. november i det kalenderår der ligger forud for tilskudsåret.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2020
2020-11-01T00:00:00

Kategori:

 • Fritid og natur
 • Kunst og kultur
 • Samfund og velfærd
 • Sport og motion
 • Uddannelse

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-10-26T15:40:16

Sidst opdateret

 • 26. oktober 2019