Københavns Kommune
Nyropsgade 7
1602 København V

+45 33 66 33 66

Kontakt:
Center for Omsorg
centerforomsorg@suf.kk.dk

  Besøg fonden   tilbage

Københavns Kommune - Indsatser mod ensomhed - Boudlægspuljen

foundation detail Fonde 87390e7d-6677-43ea-a216-ce3c2af22bab Always active https://www.fonde.dk//images/Media/1911263305/Københavns Kommune.png https://www.fonde.dk//images/Media/1911263305/Københavns Kommune_thumb.jpg Københavns Kommune - Indsatser mod ensomhed - Boudlægspuljen 2019-11-26T21:28:13 43 Kommunal pulje

Puljen anvendes til gavn for ældre hjemmeboende borgere, der giver udtryk for, at de føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, naboer mv. Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde ensomhed og social isolation.

Der kan ydes støtte til initiativer, der har til formål at styrke den ældre borger, så vedkommende selv bliver i stand til at bryde den sociale isolation.

Det kan for eksempel være:

 • Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
 • Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
 • Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne.
  - For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
  - Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
  - Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre>

Initiativerne skal have bæredygtige perspektiver forstået på den måde, at de skal have længerevarende effekt på den ældres sociale liv.

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvortil der er knyttet varige driftsudgifter, eller hvor der er behov for flerårlige bevillinger.
 

Der er ingen ansøgningsfrist til puljen. Ansøgning sendes til Center for Omsorg på centerforomsorg@suf.kk.dk. Center for Omsorg godkender løbende ansøgninger og udmønter puljen. Efter endt aktivitet skal ansøger aflægge rapport og regnskab.

Puljen anvendes til gavn for ældre hjemmeboende borgere, der giver udtryk for, at de føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, naboer mv. Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde ensomhed og social isolation.

Der kan ydes støtte til initiativer, der har til formål at styrke den ældre borger, så vedkommende selv bliver i stand til at bryde den sociale isolation.

Det kan for eksempel være:

 • Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
 • Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
 • Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne.
  - For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
  - Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
  - Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre>

Initiativerne skal have bæredygtige perspektiver forstået på den måde, at de skal have længerevarende effekt på den ældres sociale liv.

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvortil der er knyttet varige driftsudgifter, eller hvor der er behov for flerårlige bevillinger.
 

Der er ingen ansøgningsfrist til puljen. Ansøgning sendes til Center for Omsorg på centerforomsorg@suf.kk.dk. Center for Omsorg godkender løbende ansøgninger og udmønter puljen. Efter endt aktivitet skal ansøger aflægge rapport og regnskab.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Samfund og velfærd
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Kommunal pulje

Sidst opdateret

 • 26. november 2019