Københavns Kommune
Nyropsgade 7
1602 København V

+45 33 66 33 66

Kontakt:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
+45 33 66 33 66
aeldreklub@suf.kk.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Københavns Kommune - Tilskud til klubber for ældre §79

foundation detail Fonde e113b3b7-ab2b-46ba-b8a3-b1ef8150b3ac None https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune.png https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune_thumb.jpg Københavns Kommune - Tilskud til klubber for ældre §79 2018-06-14T19:53:20 42 Kommunal pulje

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Der kan søges om tilskud til ældreklubber efter servicelovens § 79 én gang årligt. Ansøgningerne vurderes i forhold til ældreklubbernes størrelse og opfyldelsen af nedenstående kriterier for tilskud.

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
 • Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af borgerens rehabiliteringsforløb.
 • Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
 • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
 • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
 • Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende og inkluderende tilbud i lokalområdet.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til aeldreklub@suf.kk.dk.


NB! Afventer ansøgningsfrist. 

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Der kan søges om tilskud til ældreklubber efter servicelovens § 79 én gang årligt. Ansøgningerne vurderes i forhold til ældreklubbernes størrelse og opfyldelsen af nedenstående kriterier for tilskud.

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
 • Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af borgerens rehabiliteringsforløb.
 • Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
 • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
 • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
 • Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende og inkluderende tilbud i lokalområdet.

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes til aeldreklub@suf.kk.dk.


NB! Afventer ansøgningsfrist. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-11-05T14:24:55

Sidst opdateret

 • 5. november 2019