Københavns Kommune
Nyropsgade 7
1602 København V

+45 33 66 33 66

Kontaktperson:
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
aeldreklub@suf.kk.dk

  Besøg fonden   tilbage

Københavns Kommune - Tilskud til klubber for ældre §79

foundation detail Fonde e113b3b7-ab2b-46ba-b8a3-b1ef8150b3ac Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune.png https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune_thumb.jpg Københavns Kommune - Tilskud til klubber for ældre §79 2018-06-14T19:53:20 44 Kommunal pulje

Lokale pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Det er muligt at ansøge om tilskud efter servicelovens § 79 en gang årligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i maj 2017, at det nu er muligt at modtage flerårige bevillinger efter servicelovens § 79. Det er derfor nu muligt at ansøge om toårige bevillinger, såfremt der er modtaget tilskud i det forudgående år.
Midlerne fordeles efter ansøgning, og ansøgningerne vurderes under hensyntagen til ældreklubbers størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de politisk vedtagne krav.

Ansøgningsskemaet skal sendes til: aeldreklub@suf.kk.dk eller med posten til:

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering
Sjællandsgade 40, byg. H
2200 København N
Markeret: Ansøgning efter serviceloven § 79

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
 • Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af borgerens rehabiliteringsforløb.
 • Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
 • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
 • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
 • Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende og inkluderende tilbud i lokalområdet.

Lokale pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende og har aktiviteter i Københavns Kommune, kan søge om tilskud.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune afsætter årligt midler til forebyggende og aktiverende tilbud i ældreklubber, der giver medlemmerne rammer og muligheder for at skabe netværk og styrke deres sundhed generelt. Formålet er at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt.

Det er muligt at ansøge om tilskud efter servicelovens § 79 en gang årligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i maj 2017, at det nu er muligt at modtage flerårige bevillinger efter servicelovens § 79. Det er derfor nu muligt at ansøge om toårige bevillinger, såfremt der er modtaget tilskud i det forudgående år.
Midlerne fordeles efter ansøgning, og ansøgningerne vurderes under hensyntagen til ældreklubbers størrelse, ressourcer og mulighed for at opfylde de politisk vedtagne krav.

Ansøgningsskemaet skal sendes til: aeldreklub@suf.kk.dk eller med posten til:

Københavns Kommune
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Center for Omsorg og Rehabilitering
Sjællandsgade 40, byg. H
2200 København N
Markeret: Ansøgning efter serviceloven § 79

I København er det politisk vedtaget, at der kan gives tilskud, når en ældreklub:

 • Er åben for alle ældre københavnere, der modtager social pension.
 • Tilbyder aktiviteter, der fremmer psykisk sundhed, livskvalitet og trivsel og forebygger og bekæmper ensomhed gennem deltagelse og socialt samvær, f.eks. i form af spisevenner.
 • Omfatter bevægelse og vedligeholder færdigheder – f.eks. som led i eller i forlængelse af borgerens rehabiliteringsforløb.
 • Omfatter tilbud om støtte i forbindelse med livskriser.
 • Er udviklende og opsøgende i forhold til at få nye medlemmer, f.eks. nå nye målgrupper med tilbud og aktiviteter, der er nye i København.
 • Giver mulighed for at ældre kan være frivillige.
 • Har minimum 50 medlemmer. Dette kan fraviges i forbindelse med opstart af nye klubber.
 • Bidrager i det omfang, det er muligt, til at styrke lokale netværk og samarbejder med øvrige klubber og kommunale deltagere i det lokale samarbejdsforum. Formålet er at fremme samarbejdet mellem klubber mv. og skabe sammenhæng og samspil mellem de opsporende og inkluderende tilbud i lokalområdet.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 18. september 2019
2019-09-18T00:00:00

Kategori:

 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-01-30T14:58:04

Sidst opdateret

 • 30. januar 2019