Københavns Kommune
Nyropsgade 7
1602 København V
Danmark

+45 33 66 33 66

Kontakt:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
KFF_Legat@kff.kk.dk

  Besøg fonden   tilbage

Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

foundation detail Fonde a3128804-2c9f-4099-84dd-2ae09a56e741 Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune.png https://www.fonde.dk//images/Media/191301817/Københavns Kommune_thumb.jpg Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste 2013-12-12T13:07:18 44 Kommunal pulje

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer

Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter

Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.

Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

 

En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:  

 • Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
 • En projektbeskrivelse
 • Oplysning om hvilket af legatets 4 formål, der søges støtte fra
 • En finansieringsplan
 • Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.
   

Ansøgning kan sendes til mail KFF_Legat@kff.kk.dk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer

Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter

Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.

Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

 

En ansøgning til legatet skal være vedlagt følgende:  

 • Et specificeret budget indeholdende udgiften til løn og materialer
 • En projektbeskrivelse
 • Oplysning om hvilket af legatets 4 formål, der søges støtte fra
 • En finansieringsplan
 • Oplysning om der er søgt og opnået støtte fra anden side og i bekræftende fald, hvor meget.
   

Ansøgning kan sendes til mail KFF_Legat@kff.kk.dk.dk eller pr. brev til Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599  København V

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. april 2020
 • 1. oktober 2020
2020-04-01T00:00:00

Kategori:

 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-06-14T10:22:26

Sidst opdateret

 • 14. juni 2019