Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig

+45 96 63 12 00
lemvig@lemvig.dk

Kontaktperson:
Nadia Madsen
nadia.madsen@lemvig.dk
+45 96 63 13 55

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Lemvig Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18

foundation detail Fonde e86fa214-13e6-478e-9b27-fcf505e8735f Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/191313245/Lemvig Kommune.png https://www.fonde.dk//images/Media/191313245/Lemvig Kommune_thumb.jpg Lemvig Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18 2013-12-12T13:12:03 44 Kommunal pulje

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18. Det er kun frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto.

Der kan søges tilskud én gang årligt med frist for ansøgning den 1. december. Såfremt der er midler tilovers, åbnes der for en ekstra ansøgning med frist den 1. maj. Information herom bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kriterierne for tildeling af tilskud fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har besluttet at prioritere ansøgninger der fremmer:

 • Livskvalitet. Eksempelvis gennem socialt samvær, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.
 • Livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.
 • Sociale tiltag, eksempelvis besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.
 • Indsatser i grupper med fokus på selvhjælp og for pårørende.
 • Forebyggelse af ensomhed.
 • Etableringstilskud til nye foreninger.

Derudover lægges vægt på:

 • Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud. Der ydes ikke støtte til landsforeninger.
 • Antallet af deltagere der inkluderes i aktiviteten.
 • Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

Kommunalbestyrelsen afsætter hvert år et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde efter Lov om Social Service §18. Det er kun frivillige sociale foreninger og organisationer, der kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Foreningen skal have et CVR nummer med en tilknyttet NemKonto.

Der kan søges tilskud én gang årligt med frist for ansøgning den 1. december. Såfremt der er midler tilovers, åbnes der for en ekstra ansøgning med frist den 1. maj. Information herom bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kriterierne for tildeling af tilskud fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har besluttet at prioritere ansøgninger der fremmer:

 • Livskvalitet. Eksempelvis gennem socialt samvær, samvær på tværs af generationer og enkeltstående arrangementer der har social- eller sundhedsmæssig karakter.
 • Livskvalitet for borgere med demens og deres pårørende.
 • Sociale tiltag, eksempelvis besøgsordninger, ledsager- eller aflastningsordninger.
 • Indsatser i grupper med fokus på selvhjælp og for pårørende.
 • Forebyggelse af ensomhed.
 • Etableringstilskud til nye foreninger.

Derudover lægges vægt på:

 • Graden af geografisk tilknytning til Lemvig Kommune ved tildelingen af tilskud. Der ydes ikke støtte til landsforeninger.
 • Antallet af deltagere der inkluderes i aktiviteten.
 • Størrelsen på foreningens/organisationens egenkapital.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2019
 • 1. maj 2020
2019-12-01T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Samfund og velfærd
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-06-15T16:24:14

Sidst opdateret

 • 15. juni 2019