Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart

+45 88 88 55 00
middelfart@middelfart.dk

Kontakt:
Frivilligcenter Middelfart
+45 24 47 30 84
frivillig@middelfart.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Middelfart Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18

foundation detail Fonde 78e358af-156d-4dc6-b3ff-ba40f6005695 Every Year https://www.fonde.dk//media/6676392/Middelfart-Kommune.jpg https://www.fonde.dk//media/6676392/Middelfart-Kommune_thumb.jpg Middelfart Kommune - Frivilligt socialt arbejde §18 2014-05-05T12:36:09 44 Kommunal pulje

Kommunen skal ifølge Lov om Social Service § 18 hvert år afsætte et beløb til det lokale frivillige sociale arbejde. Dette beløb kaldes § 18-midler.

Der kan søges til aktiviteter, hvor der af foreninger og organisationer ydes en frivillig social indsats til gavn for nedenstående grupper i Middelfart Kommune:

 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 • Misbrugere - både nuværende og tidligere
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende samt disses pårørende
 • Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Flygtninge og indvandrere
 • Mennesker i krise
 • Ældre 

Ud over aktiviteter kan der fortrinsvis i opstartsfasen søges til administrationsudgifter. Der kan i særlige tilfælde (fx Værestedet) søges til dækning af huslejeudgifter. Der kan ikke ydes støtte til aflønning af personer.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter efter indstilling fra forvaltningen, om der skal ydes økonomisk støtte til ansøgere i henhold til §18. Ved ansøgning anvendes kommunens ansøgningsskema. Der vedlægges budget og redegøres for, hvordan evt. formue tænkes anvendt.

Kommunen skal ifølge Lov om Social Service § 18 hvert år afsætte et beløb til det lokale frivillige sociale arbejde. Dette beløb kaldes § 18-midler.

Der kan søges til aktiviteter, hvor der af foreninger og organisationer ydes en frivillig social indsats til gavn for nedenstående grupper i Middelfart Kommune:

 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 • Misbrugere - både nuværende og tidligere
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende samt disses pårørende
 • Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Flygtninge og indvandrere
 • Mennesker i krise
 • Ældre 

Ud over aktiviteter kan der fortrinsvis i opstartsfasen søges til administrationsudgifter. Der kan i særlige tilfælde (fx Værestedet) søges til dækning af huslejeudgifter. Der kan ikke ydes støtte til aflønning af personer.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter efter indstilling fra forvaltningen, om der skal ydes økonomisk støtte til ansøgere i henhold til §18. Ved ansøgning anvendes kommunens ansøgningsskema. Der vedlægges budget og redegøres for, hvordan evt. formue tænkes anvendt.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 20. oktober 2020
2020-10-20T00:00:00

Kategori:

 • Børn og unge
 • Humanitært arbejde
 • Samfund og velfærd
 • Sport og motion

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-10-27T18:35:12

Sidst opdateret

 • 27. oktober 2019