Morsø kommune
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

+45 99 70 70 00
kommunen@morsoe.dk

Kontakt:
Kultur og Fritid
+45 99 70 70 42
kultur@morsoe.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Morsø Kommune - Tilskud til aftenskoler

foundation detail Fonde f221a195-f4ca-493b-97b5-ae71deac03e3 Always active https://www.fonde.dk//media/6632738/Morsoe-Kommune.png https://www.fonde.dk//media/6632738/Morsoe-Kommune_thumb.jpg Morsø Kommune - Tilskud til aftenskoler 2013-12-12T13:17:42 43 Kommunal pulje

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen, at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. 

Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning. Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere og til debatskabende aktiviteter.

Undervisningen skal foregå i Morsø kommune, men Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra. 

Tilskuddet udbetales normalt d. 1. april, 1. juli og 1. oktober. Der kan træffes aftale med Fritid om udbetaling af et acontobeløb uden for de nævnte terminer.

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelsen og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen, at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

Der kan ikke ydes tilskud til formelt kompetencegivende undervisning. 

Godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, kan søge tilskud til undervisning. Tilskud ydes til aflønning af lærere og ledere og til debatskabende aktiviteter.

Undervisningen skal foregå i Morsø kommune, men Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde dispensere herfra. 

Tilskuddet udbetales normalt d. 1. april, 1. juli og 1. oktober. Der kan træffes aftale med Fritid om udbetaling af et acontobeløb uden for de nævnte terminer.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Uddannelse

Fondstype

  • Kommunal pulje
2019-10-27T19:34:57

Sidst opdateret

  • 27. oktober 2019