Sorø Spare- & Laanekasses Fond
c/o Danske Bank
Storgade 14A
4180 Sorø

+45 40 15 35 73

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Sorø Spare- og Lånekasses Fond

foundation detail Fonde f614cb6b-6350-4307-9898-f66fc28f4f9a Always active https://www.fonde.dk//media/1672585/Soroe_spare_og_laanekasses_fond.png https://www.fonde.dk//media/1672585/Soroe_spare_og_laanekasses_fond_thumb.jpg Sorø Spare- og Lånekasses Fond 2016-06-09T08:22:45 43 Privat fond

I forbindelse med sammenslutningen i 1973 af Sorø Spare- og Laanekasse og Sparekassen Bikuben blev kr. 3.200.000,00 af egenkapitalen i Sorø Spare- og Laanekasse udskilt til en særlig fond.

Af fondens årlige overskud, efter fradrag af udgifter til fondens administration og revision, henlægges mindst 10 % til formuen.

Resten af overskuddet anvendes, efter bestyrelsens bestemmelse, til almennyttige og kulturelle formål i Sorø og omegn.

Til Sorø og omegn henregnes kommuner, der havde grænsefællesskab med Sorø Kommune (før 1. januar 2007). Såfremt der tildeles beløb uden for Sorø Kommune, kræves det, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en sådan uddeling, ligesom højst 10 % af det enkelte års uddeling, kan anvendes til formål uden for Sorø kommune.

Fonden kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn yde sin støtte til de ovenfor nævnte formål gennem lån på favorable vilkår med eller uden sikkerhed, såfremt det besluttes med det ovenfor i stk. 3 angivne kvalificerede flertal.

I forbindelse med sammenslutningen i 1973 af Sorø Spare- og Laanekasse og Sparekassen Bikuben blev kr. 3.200.000,00 af egenkapitalen i Sorø Spare- og Laanekasse udskilt til en særlig fond.

Af fondens årlige overskud, efter fradrag af udgifter til fondens administration og revision, henlægges mindst 10 % til formuen.

Resten af overskuddet anvendes, efter bestyrelsens bestemmelse, til almennyttige og kulturelle formål i Sorø og omegn.

Til Sorø og omegn henregnes kommuner, der havde grænsefællesskab med Sorø Kommune (før 1. januar 2007). Såfremt der tildeles beløb uden for Sorø Kommune, kræves det, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for en sådan uddeling, ligesom højst 10 % af det enkelte års uddeling, kan anvendes til formål uden for Sorø kommune.

Fonden kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn yde sin støtte til de ovenfor nævnte formål gennem lån på favorable vilkår med eller uden sikkerhed, såfremt det besluttes med det ovenfor i stk. 3 angivne kvalificerede flertal.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Almennyttig
 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Jesper Hagen Bach (formand)
  Jens Nygaard (næstformand)
  Elsebeth Pedersen (forretningsfører)
  Henrik Kjærulff
  Hanne Wagner
  Anders Køhler-Johansen
  Malene Leisted Busk
  Heralvur Nielsen
  
2019-12-27T12:35:40

Sidst opdateret

 • 27. december 2019