Statens Kunstfond
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Kontaktperson:
Connie Nielsen
+45 33 74 45 41
con@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Statens Kunstfond - Musikfestivaler

foundation detail Fonde c65df0bb-3320-474c-8fa4-620bfb81bd03 None https://www.fonde.dk//media/1149/statens-kunstfond.png https://www.fonde.dk//media/1149/statens-kunstfond_thumb.jpg Statens Kunstfond - Musikfestivaler 2016-01-14T10:32:32 44 Offentlig pulje

Formålet med ordningen er at sikre udbuddet af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og fornyelse inden for alle musikalske genrer. Puljen kan søges af musikfestivaler indenfor alle genrer.

Der kan søges om tilskud til afholdelse af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet.

Det er en forudsætning:

 • at der afholdes mindst 4 koncerter
 • at festivalarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere
 • at musikfestivalen har offentlig adgang, og at der tages entré

Udvalget kan i særlige tilfælde give dispensation fra entré-krav. 

Der gives ikke tilskud til:

 • konkurrencer, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
 • et ensembles koncertvirksomhed (søg i stedet for puljen til orkestre, bands, kor og ensembler).
 • koncertforeningers normale aktiviteter (søg i stedet for puljen til koncertvirksomhed).

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • formidling og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • at festivalen er en tilbagevendende begivenhed
 • at festivalen har en klar og ambitiøs kunstnerisk profil
 • at flere af festivalens koncerter er fornyende med hensyn til form, repertoire eller musikere
 • at festivalen markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper
 • at festivalen gennemføres med en rimelig egenindtægt
 • at der er lokal eller anden medfinansiering
 • at projektet har fokus på forskellige aspekter af diversitet inden for fx køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold.

Udvalget har desuden opmærksomhed på projekter med forskellige aspekter af diversitet inden for fx køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold. 

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Formålet med ordningen er at sikre udbuddet af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet, mangfoldighed og fornyelse inden for alle musikalske genrer. Puljen kan søges af musikfestivaler indenfor alle genrer.

Der kan søges om tilskud til afholdelse af musikfestivaler af høj kunstnerisk kvalitet.

Det er en forudsætning:

 • at der afholdes mindst 4 koncerter
 • at festivalarrangøren yder professionel tarifmæssig honorering til de medvirkende musikere
 • at musikfestivalen har offentlig adgang, og at der tages entré

Udvalget kan i særlige tilfælde give dispensation fra entré-krav. 

Der gives ikke tilskud til:

 • konkurrencer, shows, awards, jubilæer, fødselsdage og arrangementer med præmieuddelinger
 • et ensembles koncertvirksomhed (søg i stedet for puljen til orkestre, bands, kor og ensembler).
 • koncertforeningers normale aktiviteter (søg i stedet for puljen til koncertvirksomhed).

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • formidling og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • at festivalen er en tilbagevendende begivenhed
 • at festivalen har en klar og ambitiøs kunstnerisk profil
 • at flere af festivalens koncerter er fornyende med hensyn til form, repertoire eller musikere
 • at festivalen markedsføres effektivt og målrettet, også i forhold til nye publikumsgrupper
 • at festivalen gennemføres med en rimelig egenindtægt
 • at der er lokal eller anden medfinansiering
 • at projektet har fokus på forskellige aspekter af diversitet inden for fx køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold.

Udvalget har desuden opmærksomhed på projekter med forskellige aspekter af diversitet inden for fx køn, etnicitet, geografi, alder og sociale forhold. 

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Seneste relaterede nyheder

Flere festivaler får arbejdsro

Med nye bevillinger kan en lang række danske musikfestivaler, orkestre og ensembler nu planlægge flere år ud i fremtiden...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 15. august 2019
2019-08-15T00:00:00

Kategori:

 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Offentlig pulje
2019-02-20T18:15:37

Sidst opdateret

 • 20. februar 2019