Svendborg kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg

+45 62 23 30 00
svendborg@svendborg.dk

Kontaktperson:
Preben Juhl Rasmussen
+45 62 25 31 01
erpjr@nrdc.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Svendborg Kommune - Leder- og instruktøruddannelse

foundation detail Fonde 8a742082-324e-4ada-91cf-3434e4daed7e Every Year https://www.fonde.dk//media/6742929/Svendborg-kommune-logo.jpg https://www.fonde.dk//media/6742929/Svendborg-kommune-logo_thumb.jpg Svendborg Kommune - Leder- og instruktøruddannelse 2014-05-12T11:01:34 44 Kommunal pulje

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne, således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere til træning og instruktion af medlemmerne.

Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 750 kr. pr. døgn – dog max. 2.500 kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter. Der ydes maximalt 8.000 kr. pr. forening pr. år. Såfremt en forening består af flere afdelinger kan der ydes 8.000 kr. pr. afdeling såfremt aktiviteten i afdelingen har eget landsforbund.

Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km tilskud til statens laveste sats. Udgifter skal dokumenteres med bilag. Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf skal altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet.

Ansøgningsskema med tilhørende dokumentation indsendes til SIS kasserer senest 31.12 i det år kurset er afholdt – afregning sker i januar det følgende år og evt. restafregning efter repræsentantskabsmødet i marts.

Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursusregnskabet fordeles restbeløbet forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max beløb for udbetaling pr. forening.

Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand / afdelingsformand og hovedkasserer. Tilskud indsættes på foreningens konto i bank eller giro og fordeles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer.

Der kan ydes tilskud til foreningskurser – f.eks. hvis en forening ønsker at samle og dygtiggøre instruktørere/trænere i foreningen. Det kan være med en kursusinstruktør/ foredragsholder udefra. Der kan søges løbende og der kræves ingen ansøgningsskema, men ansøgning med formål, kursusbeskrivelse m.m. skal indsendes.

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, er der hvert år afsat et beløb til fordeling mellem foreningerne, således at disse kan få hjælp til afholdelse af udgifter til videreuddannelse af ledere til træning og instruktion af medlemmerne.

Der ydes et tilskud til kursusbeløbet på 750 kr. pr. døgn – dog max. 2.500 kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter. Der ydes maximalt 8.000 kr. pr. forening pr. år. Såfremt en forening består af flere afdelinger kan der ydes 8.000 kr. pr. afdeling såfremt aktiviteten i afdelingen har eget landsforbund.

Tilskud til transport ydes svarende til offentlig transportudgift eller km tilskud til statens laveste sats. Udgifter skal dokumenteres med bilag. Kursusprogram og kvitteringer for afholdte udgifter eller kopi heraf skal altid vedlægges ansøgningen ellers vil ansøgningen IKKE blive behandlet.

Ansøgningsskema med tilhørende dokumentation indsendes til SIS kasserer senest 31.12 i det år kurset er afholdt – afregning sker i januar det følgende år og evt. restafregning efter repræsentantskabsmødet i marts.

Såfremt der ved regnskabets afslutning henstår et restbeløb i kursusregnskabet fordeles restbeløbet forholdsmæssigt til de ansøgninger der har overskredet max beløb for udbetaling pr. forening.

Ansøgningsskema skal underskrives af foreningsformand / afdelingsformand og hovedkasserer. Tilskud indsættes på foreningens konto i bank eller giro og fordeles internt i foreningen af klubbens hovedkasserer.

Der kan ydes tilskud til foreningskurser – f.eks. hvis en forening ønsker at samle og dygtiggøre instruktørere/trænere i foreningen. Det kan være med en kursusinstruktør/ foredragsholder udefra. Der kan søges løbende og der kræves ingen ansøgningsskema, men ansøgning med formål, kursusbeskrivelse m.m. skal indsendes.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 31. december 2019
2019-12-31T00:00:00

Kategori:

  • Sport og motion
  • Uddannelse

Fondstype

  • Kommunal pulje
2019-06-16T16:53:13

Sidst opdateret

  • 16. juni 2019