Andre events


Under Andre events finder du informationsmøder og arrangementer, hvor fokus er på eksterne midler, støttemuligheder, projektudvikling, fundraising m.v. Det er også på denne side, at vi markedsfører de privat udbudte fundraising kurser, som vi anbefaler dig at deltage på for at udvikle dine kompetencer endnu mere. Har du interesse i fundraising kurser, så henvises der også direkte til Fundraiseren.dk og Kultur & Kapital.

OBS!

OK