Seminar: Grønne fællesskaber i byen

event detail Events e52ebdd7-ae61-4de6-8a97-192a54d1ffac 2020-03-26T09:00:00 2020-03-26T16:00:00 e52ebdd7-ae61-4de6-8a97-192a54d1ffac Vejle 30 2020-01-16T16:10:00 2020-03-26T09:00:00 https://www.fonde.dk//images/Media/20143536/Friluftsrådet.png https://www.fonde.dk//images/Media/20143536/Friluftsrådet_thumb.jpg Friluftsrådet Den 26. marts 2020 afholder Sociologisk Institut (KU) og Friluftsrådet seminaret ”Grønne fællesskaber i byen”, der handler om samspillet mellem kommuner og frivillige borgere om udviklingen af bynatur og grønne byer.

Den 26. marts 2020 afholder Sociologisk Institut (KU) og Friluftsrådet seminaret ”Grønne fællesskaber i byen”, der handler om samspillet mellem kommuner og frivillige borgere om udviklingen af bynatur og grønne byer.


Grønt civilt initiativ

Seminaret tager afsæt i Friluftsrådet og Sociologisk Institut, KUs fælles forskningsprojekt "Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi". Dagen vil omhandle kommunernes imødekommelse af grønt civilt initiativ, faciliteringen af borgerprojekter på det grønne område, større samarbejdsbaserede projekter om udviklingen af bynatur og det generelle grønne civile engagement i byerne. 
 

På dagen vil du høre forskningsoplæg om:

  • Grønne fællesskaber i byerne, deres udbredelse og aktiviteter
  • Samarbejdsbaseret udvikling af bynatur mellem kommuner og civilsamfund
  • Borgernes ønsker til og aktiviteter i grønne områder

Derudover indeholder programmet oplæg fra politikere, kommunalt ansatte og frivillige om erfaringer, potentialer og udfordringer ved at samarbejde om bynatur og grøn byudvikling, ligesom der bliver god mulighed for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunalt ansatte, der fra forskellige vinkler arbejder med medborgerskab, borgerinddragelse og samskabelse i byernes grønne områder.
 

Tid og sted

Seminaret foregår d. 26. marts 2020 fra kl. 9.00 til 16.00 på Hornstrup kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.


Tilmelding

Tilmelding nødvendig via formular. Tilmelding sker først-til-mølle og senest mandag d. 9. marts 2020. Eventen er gratis.


Yderligere information

Kontakt konsulent Signe Frøkiær Schou på +45 24 63 61 66 eller sfs@Friluftsraadet.dk.


Læs mere om eventen her og tilmeld dig

  26. marts 2020  |  09:00-16:00      

  Vejle

Den 26. marts 2020 afholder Sociologisk Institut (KU) og Friluftsrådet seminaret ”Grønne fællesskaber i byen”, der handler om samspillet mellem kommuner og frivillige borgere om udviklingen af bynatur og grønne byer.


Grønt civilt initiativ

Seminaret tager afsæt i Friluftsrådet og Sociologisk Institut, KUs fælles forskningsprojekt "Grønne fællesskaber i byen - civilt engagement og medborgerskab i bynatur og urban økologi". Dagen vil omhandle kommunernes imødekommelse af grønt civilt initiativ, faciliteringen af borgerprojekter på det grønne område, større samarbejdsbaserede projekter om udviklingen af bynatur og det generelle grønne civile engagement i byerne. 
 

På dagen vil du høre forskningsoplæg om:

  • Grønne fællesskaber i byerne, deres udbredelse og aktiviteter
  • Samarbejdsbaseret udvikling af bynatur mellem kommuner og civilsamfund
  • Borgernes ønsker til og aktiviteter i grønne områder

Derudover indeholder programmet oplæg fra politikere, kommunalt ansatte og frivillige om erfaringer, potentialer og udfordringer ved at samarbejde om bynatur og grøn byudvikling, ligesom der bliver god mulighed for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunalt ansatte, der fra forskellige vinkler arbejder med medborgerskab, borgerinddragelse og samskabelse i byernes grønne områder.
 

Tid og sted

Seminaret foregår d. 26. marts 2020 fra kl. 9.00 til 16.00 på Hornstrup kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle.


Tilmelding

Tilmelding nødvendig via formular. Tilmelding sker først-til-mølle og senest mandag d. 9. marts 2020. Eventen er gratis.


Yderligere information

Kontakt konsulent Signe Frøkiær Schou på +45 24 63 61 66 eller sfs@Friluftsraadet.dk.


Læs mere om eventen her og tilmeld dig

Kommende events
Sund i Naturen Konference

  23. januar 2020

Torsdag den 23. januar afholder Friluftsrådet konference for projekt Sund i Naturen på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. 


Fra nuttede dådyrøjne til fake nudes

  27. januar 2020

Medierådet for Børn og Unge inviterer til konference om børn og unges visuelle udtryksformer gennem billedmanipulation og billed-deling på nettet. Fra sjov og spas med emojis og filtre til fake porn og ulovlig udstilling af sagesløse ofre.


Dagskursus i fundraising i Silkeborg 28/1

  28. januar 2020

Kom til dagskursus i Silkeborg d. 28. januar 2020 og opnå unik viden om, hvordan du kommer igennem nåleøjet hos fonde og puljer.


Trends og Tendenser 2020

  30. januar 2020

Den 30. januar 2020 inviterer Lokale og Anlægsfonden til Nytårskur.


Videnskab|Lidenskab - en aften om VI & DEM

  30. januar 2020

Den accelererende globalisering synes langt fra at mindske behovet for at definere kulturelle tilhørsforhold og forskelle. Men hvad er det for mekanismer, der gør, at vi er tilbøjelige til at skelne mellem ”os” og ”de andre”? Dette er omdrejningspunktet, når Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek inviterer til sæsonstart på Videnskab|Lidenskab torsdag 30. januar kl. 18.30-20.30.


Innovation – nøglen til bæredygtig vækst

  6. februar 2020

På konferencen lanceres den 5. rapport, hvori de blandt andet har undersøgt danskernes opfattelse af FNs Verdensmål, og hvordan de kan bruge disse mål, som løftestang for innovation - for selvom danskerne er innovative, er der plads til forbedringer. Rapporten viser desuden, at vi investerer mindre i miljø- og klimaforskning end for blot 5 år siden. Og med regeringens nye udspil om at investere mere i området, kommer vi desværre kun på 2010-niveau. 


Fondskonference 2020

  25. februar 2020

Formålet med konferencen er at understøtte frivillige sociale foreninger og lokale ildsjæle i deres arbejde - som også bidrager til udvikling af kommunerne. Desuden er der et ønske om, at facilitere et møde mellem de mange foreninger, NGO’er, fonde og kommuner og på den baggrund skabe grobund for fremtidige samarbejder/partnerskaber og samskabelsesprojekter.


Fundraising Manager uddannelsen - UDSOLGT i foråret!

  4. marts 2020

Den ECTS-krediterede Fundraising Manager uddannelse sikrer, at du bliver udstyret med både de rette kompetencer og værktøjer, som det kræver at få succes med fundraising - på strategisk og praktisk niveau - og hente flere midler hjem til organisationen.