Fonde


Hovedindholdet på Fonde.dk er en søgbar database med et stort udvalg af private fonde, offentlige puljer, legater, nordiske ordninger og EU-programmer. I venstremenuen har du mulighed for at afgrænse din søgning ud fra forskellige søgekriterier – Husk at trykke søg, når du har valgt de filtreringer, du ønsker at afgrænse din søgning med.

Du kan også benytte søgefeltet til fritekst søgning. Fritekstsøgning kan både bruges for sig selv og i kombination med filtreringen i venstre side. Laver du fritekstsøgning, er det bedst at søge med små bogstaver.

Fondsdatabasen består af 2686 støttemuligheder.
Du skal være logget ind for at anvende de avancerede søgefunktioner i fondsdatabasen.
 • § 18 i serviceloven

  Frist:
  Løbende

  Kommunerne har fået ansvaret for støtten til frivillige sociale aktiviteter på det sociale område. På den måde skabes de bedste forudsætninger for sammenhæng mellem den offentlige sociale indsats og de frivillige sociale aktivitet...

  § 18 i serviceloven
 • 15. juni Fonden

  Frist:
  Afventer dato

  15. Juni Fonden er en almennyttig fond, hvis formål er at virke til gavn for det danske samfund ved at støtte aktiviteter, der ligger inden for dennes virke. 15. Juni Fonden arbejder med følgende områder, som alle er udsprunget af...

  15. juni Fonden
 • 15. Juni Fondens Naturpris

  Frist:
  Afventer dato

  15. Juni Fondens formål er bl.a. at medvirke til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Fondens bestyrelse vil understøtte dette formål gennem indstiftelsen af en natu...

  15. Juni Fondens Naturpris
 • 3F's Medie og Kulturfond

  Frist:
  21. august 2018

  Formålet med 3F's medie- og kulturfond er at støtte almennyttige formål inden for kultur. Medie- og kulturfonden søger at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør den ved at støtte pro...

  3F's Medie og Kulturfond
 • A. P. Møller Fonden

  Frist:
  Løbende

  Fonden er stiftet af A.P. Møller og Hustruen Chastine Mc-Kinney Møller og har til formål at støtte almene formål. A.P. Møller ønskede med fonden at sikre, de af ham stiftede virksomheder, en rolig driftsmåde til landets gavn ud fr...

  A. P. Møller Fonden
 • A. P. Møller Fonden - Det sociale initiativ

  Frist:
  Løbende

  Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 750 mio. kr. til det sociale område. De er øremærket indsatser, der hjælper udsatte borgere i uddannelse eller job, modvirker negativ social arv og løfter de fysiske rammer for de svageste...

  A. P. Møller Fonden - Det sociale initiativ
 • A. P. Møller Fonden - Folkeskoledonation

  Frist:
  Afventer dato

  Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler. F...

  A. P. Møller Fonden - Folkeskoledonation
 • A. P. Møller Fonden - Lægefonden

  Frist:
  Afventer dato

  Fonden blev oprettet i 1958 som et bidragsudvalg under A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Der ydes støtte til projekter på baggrund af ansøgningsskema.  Fondens midler anvendes efter følgen...

  A. P. Møller Fonden - Lægefonden
 • A.P. Møllers Fond for islandske studerende

  Frist:
  Afventer dato

  A.P. Møllers Fond for islandske studerende er målrettet islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark. Disse kan søge om økonomisk støtte til studieopholdet fra denne fond. Dansk-Islandsk Samfund er repræsenteret i fond...

  A.P. Møllers Fond for islandske studerende
 • Adjunkt Gerda Mørup-Petersens Familie- og Studielegat

  Frist:
  Afventer dato

  Adjunkt Gerda Mørup-Petersens Famile- og Studielegat yder støtte til: Det sociale område Generel social støtte Uddannelsessøgende ved humaniora Studierejser og lignende, generelt Legatet yder støtte til unge mennesker til...

  Adjunkt Gerda Mørup-Petersens Familie- og Studielegat

OBS!

OK