Alice og Tage Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

+45 75 12 96 44
info@csgruppen.dk

  tilbage

Alice og Tage Sørensens Fond

foundation detail Fonde fcc7ac01-5f55-40de-b478-cf68f4510cf0 Always active https://www.fonde.dk/ https://www.fonde.dk/_thumb.jpg Alice og Tage Sørensens Fond 2019-12-26T10:41:07 43 Privat fond

Fonden har til formål at opretholde værdien af de i Fonden indestående passive investeringer (bankindskud, obligationer, pante- breve, udlån m.v.). 

Tre fjerdedele af det beløb, som bestyrelsen beslutter i det pågældende år at anvende til uddeling, benyttes til ydelser til fonds- stifternes slægtninge, fortrinsvis descendenter. Sålænge Alice Sørensen lever har hun dog krav på hele uddelin- gen, dog kun indtil et beløb af 300.000 kr.

En fjerdedel af det beløb, som bestyrelsen i det pågældende år beslutter at anvende til uddeling, benyttes til fremme af dansk fiskeri, til udmærkelse af personer, der særlig har gjort sig fortjent til fremme af dansk fiskeri eller til almennyttige formål iøvrigt, alt efter bestyrelsens skøn. Finder bestyrelsen, at der i det pågældende år ikke er almennyttige formål, som på rimelig måde kommer i betragtning, kan den benytte den heromhandlede fjerde- del til påskønnelse af veltjente personer, der har været ansat i A/S Rederiet Tage Sørensen, Lumino-Fabrikken eller andre Tage Sørensen eller Fonden tilhørende virk- somheder.

Fonden har til formål at opretholde værdien af de i Fonden indestående passive investeringer (bankindskud, obligationer, pante- breve, udlån m.v.). 

Tre fjerdedele af det beløb, som bestyrelsen beslutter i det pågældende år at anvende til uddeling, benyttes til ydelser til fonds- stifternes slægtninge, fortrinsvis descendenter. Sålænge Alice Sørensen lever har hun dog krav på hele uddelin- gen, dog kun indtil et beløb af 300.000 kr.

En fjerdedel af det beløb, som bestyrelsen i det pågældende år beslutter at anvende til uddeling, benyttes til fremme af dansk fiskeri, til udmærkelse af personer, der særlig har gjort sig fortjent til fremme af dansk fiskeri eller til almennyttige formål iøvrigt, alt efter bestyrelsens skøn. Finder bestyrelsen, at der i det pågældende år ikke er almennyttige formål, som på rimelig måde kommer i betragtning, kan den benytte den heromhandlede fjerde- del til påskønnelse af veltjente personer, der har været ansat i A/S Rederiet Tage Sørensen, Lumino-Fabrikken eller andre Tage Sørensen eller Fonden tilhørende virk- somheder.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Almennyttig
 • Fritid og natur
 • Samfund og velfærd
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Karoline Amalie Kristensen
  Kristian Jarl Kristensen
  John Riis Andersen
  Arne Paabøl Andersen
  Jens Højsager Damgaard
  Annet-Tine Kristensen

Sidst opdateret

 • 26. december 2019