Danmarks Bløderforening
Kompagnistræde 22, 2
1208 København K

+45 33 14 55 05
dbf@bloderforeningen.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Danmarks Bløderforening - Blødererstatningsfonden

foundation detail Fonde b5206882-3be7-46a2-847e-b153f85f51b7 None https://www.fonde.dk//media/1151/danmarks-bloederforening.png https://www.fonde.dk//media/1151/danmarks-bloederforening_thumb.jpg Danmarks Bløderforening - Blødererstatningsfonden 2013-12-12T12:37:27 44 Privat fond

Efter Østre Landsrets afgørelse af blødererstatningssagen d. 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Denne skulle medvirke til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Formålet med fonden er at yde støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 % af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. 80 % af fondens midler benyttes som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Udover disse to punkter støtter fonden efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Efter Østre Landsrets afgørelse af blødererstatningssagen d. 14. februar 1995 besluttede regeringen og Folketingets partier at oprette en fond med en samlet kapital på 20 mio. kr. Denne skulle medvirke til at sikre, at de hiv-smittede bløderes særlige og individuelle behov nu og i årene fremover bedre kunne imødekommes, end det var sket med de hidtil udbetalte faste godtgørelsesbeløb.

Formålet med fonden er at yde støtte i form af engangsbeløb og faste beløb. 20 % af fondens midler ydes som engangsbeløb, der tilgodeser den enkelte hiv-smittedes bløders eller families særlige individuelle behov. 80 % af fondens midler benyttes som faste månedlige beløb til dækning af bløderens tabte arbejdsfortjeneste, forkortede livsperspektiv samt forringede livskvalitet.

Udover disse to punkter støtter fonden efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 16. august 2019
 • 1. november 2019
2019-08-16T00:00:00

Kategori:

 • Produktudvikling
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Tove Lehrmann, formand
  Theis Bacher, næstformand
  Niels Michelsen
  Ole Hartling
  Tem Folmand 
  Lise Beha Eriksen (suppleant)
  Henrik Kejlberg (suppleant)
2019-03-26T15:34:23

Sidst opdateret

 • 26. marts 2019