Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Asylgade 7
5000 Odense

+45 72 31 82 00
DFF-opslag@ufm.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) - Tidsskrifter - Kultur og Kommunikation

foundation detail Fonde 666b352e-66dd-40af-89dc-0ca05b422a36 None https://www.fonde.dk//images/Media/192132954/Danmarks Frie Forskningsfond DFF.png https://www.fonde.dk//images/Media/192132954/Danmarks Frie Forskningsfond DFF_thumb.jpg Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) - Tidsskrifter - Kultur og Kommunikation 2013-12-12T12:41:21 42 Offentlig pulje

For at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, både trykte og elektroniske, giver Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtte til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter af høj videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Bevillinger til tidsskrifter gives som en underskudsgaranti.

Som ansøger skal du være den ansvarshavende redaktør og på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Det er også et krav, at redaktionen eller redaktionskomiteen er sammensat af aktive forskere fra mindst to forskellige videnskabelige institutioner i Danmark.

En forudsætning for støtte er, at tidsskriftet benytter fagfæller uden for redaktionen til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet. Skal et etableret tidsskrift opnå støtte, må det have en for fagfeltet rimelig udbredelse. Vurderingen heraf sker for elektroniske tidsskrifters vedkommende ved en konkret vurdering af omfang og videnskabelig tyngde. For papirtidsskrifter kræves normalt mindst 200 abonnenter. Der gives kun støtte til tidsskrifter, der forsyner alle artikler med et resumé på et internationalt anvendeligt sprog (engelsk, tysk, fransk eller spansk). Ligeledes gives kun støtte til tidsskrifter, der ikke udbetaler forfatterhonorar. Rådet støtter ikke populærvidenskabelige tidsskrifter.


NB! Afventer ansøgningsfrist. 

For at støtte udbredelsen af humanistisk forskning gennem videnskabelige tidsskrifter, både trykte og elektroniske, giver Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtte til både eksisterende og nyoprettede tidsskrifter af høj videnskabelig værdi, der tilstræber international udbredelse. Der tages dog hensyn til, at visse områder af den humanistiske forskning fortrinsvis henvender sig til danske læsere. Bevillinger til tidsskrifter gives som en underskudsgaranti.

Som ansøger skal du være den ansvarshavende redaktør og på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Det er også et krav, at redaktionen eller redaktionskomiteen er sammensat af aktive forskere fra mindst to forskellige videnskabelige institutioner i Danmark.

En forudsætning for støtte er, at tidsskriftet benytter fagfæller uden for redaktionen til bedømmelse af artiklernes videnskabelige kvalitet. Skal et etableret tidsskrift opnå støtte, må det have en for fagfeltet rimelig udbredelse. Vurderingen heraf sker for elektroniske tidsskrifters vedkommende ved en konkret vurdering af omfang og videnskabelig tyngde. For papirtidsskrifter kræves normalt mindst 200 abonnenter. Der gives kun støtte til tidsskrifter, der forsyner alle artikler med et resumé på et internationalt anvendeligt sprog (engelsk, tysk, fransk eller spansk). Ligeledes gives kun støtte til tidsskrifter, der ikke udbetaler forfatterhonorar. Rådet støtter ikke populærvidenskabelige tidsskrifter.


NB! Afventer ansøgningsfrist. 

Seneste relaterede nyheder

NOS-HS Workshop-opslag for humaniora og samfundsvidenskab offentliggjort for 2019

NOS-HS arbejder for at fremme udviklingen af nye forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande. Derfor lancerer NOS-HS...

De klogeste hoveder beriger os

Danmarks Frie Forskningsfond kan i 2019 fejre finansieringen af 10.000 forskningsidéer. 10.000 idéer, der har skabt byggestenene til skelsættende forskningsresultater og...

I alt 130 millioner kroner til forskning i digitale teknologier samt mennesker og samfund

Danmarks Frie Forskningsfond opslår 80 millioner kroner til forskning i digitale teknologier og 50 millioner kroner til forskning i mennesker og samfund. Bevillingen er...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

  • Forskning
  • IT og medier
  • Kunst og kultur

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-04T12:56:16

Sidst opdateret

  • 4. april 2020