Den Danske Naturfond
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

+45 22 97 20 20
kontakt@ddnf.dk

  Besøg fonden   Se Årsrapport   tilbage

Den Danske Naturfond

foundation detail Fonde f742a7ac-42a0-4cf0-a316-ec91fb746c69 Always active https://www.fonde.dk//images/Media/191184624/Den Danske Naturfond.png https://www.fonde.dk//images/Media/191184624/Den Danske Naturfond_thumb.jpg Den Danske Naturfond 2016-03-09T05:59:55 43 Privat fond

Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal opfylde sit formål ved at:

 • Styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter
 • Vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter
 • Fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindenden af disse
 • Styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og - beskyttelse

Fonden prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter. Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet.

Har du eller din organisation en idé eller et forslag til et projekt, er du velkommen til at motivere dit forslag og sende det til fonden. Forslaget skal gerne indeholde en beskrivelse af, hvilke arealer der er tale om, projektets formål og indhold, den forventede effekt på natur og biodiversitet samt evt. samarbejdspartnere, interessenter og muligheder for friluftsliv. Vi modtager løbende mange forslag og idéer, og det kan ikke forventes, at der sker en umiddelbar opfølgning på alle henvendelser.

Den Danske Naturfond har til formål at forbedre naturtilstanden og vandmiljøet i Danmark. Fonden skal opfylde sit formål ved at:

 • Styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter
 • Vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og belastningen med næringstoffer reduceres som et led i fondens aktiviteter
 • Fondens aktiviteter også bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser eller forøge bindenden af disse
 • Styrke den folkelige forankring af, opbakning til og deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og - beskyttelse

Fonden prioriterer projekter, som bidrager til at forbedre beskyttelsen af truede dyr og planter. Fondens aktiviteter skal ikke erstatte, men supplere og forstærke offentlige og private indsatser for naturtilstanden og vandmiljøet.

Har du eller din organisation en idé eller et forslag til et projekt, er du velkommen til at motivere dit forslag og sende det til fonden. Forslaget skal gerne indeholde en beskrivelse af, hvilke arealer der er tale om, projektets formål og indhold, den forventede effekt på natur og biodiversitet samt evt. samarbejdspartnere, interessenter og muligheder for friluftsliv. Vi modtager løbende mange forslag og idéer, og det kan ikke forventes, at der sker en umiddelbar opfølgning på alle henvendelser.

Seneste relaterede nyheder

Flere skal skrive testamente

Danskerne er et generøst folkefærd og er generelt rigtig gode til at støtte velgørende formål. Men det er få, der vælger at skrive...

Den Danske Naturfond køber Kollund Skov

Friluftsrådet glæder sig over udmeldingen om, at Den Danske Naturfond køber et stykke dansk-tysk grænseskov...

Fra grænseskov til grænseløst naturparadis

Den har været der helt siden istiden: Kollund Skov – lige på grænsen mellem Danmark og Tyskland...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Fritid og natur
 • Klima, energi og miljø

Egenkapital (1.000 kr.)

 • 703.538

Årets resultat (1.000 kr.)

 • 32.406

Direktion

 • Direktør Flemming Nielsen

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Lauritz Broder Holm-Nielsen, formand
  Bente Overgaard, næstformand
  Per Holten-Andersen
  Frank Ladegaard Erichsen
  Jørn Jespersen
  Karoline Prien Kjeldsen
  Hanne Stensen Christensen
2019-09-05T10:30:06

Sidst opdateret

 • 5. september 2019