Elisabeth Munksgaard Fonden
Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471 København K

+45 41 20 68 50
munksgaard@natmus.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Elisabeth Munksgaard Fonden

foundation detail Fonde 16691305-53c4-428c-b3f2-4f28752746f3 Every Year https://www.fonde.dk//media/6743035/Nationalmuseet.png https://www.fonde.dk//media/6743035/Nationalmuseet_thumb.jpg Elisabeth Munksgaard Fonden 2019-10-15T11:00:50 44 Privat fond

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie.

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr. til:

 • Forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
 • Publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
 • Studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret.

Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra.
 

NB! Ansøgningsfristen er kl. 12.00.

Fonden yder økonomisk støtte til studerende og kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi og klassisk arkæologi samt ældre historie.

Der uddeles stipendier på normalt op til 50.000 kr. til:

 • Forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag)
 • Publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser
 • Studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning.

Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret.

Ansøgninger skal være underskrevet personligt samt være ledsaget af karakterblad, udtalelse fra vejleder og specialebedømmelser samt budget. Ligeledes skal det oplyses, hvorvidt et evt. legat skal udbetales til ansøger, eller, hvis bevillingen knytter sig til en opgave på en institution, udbetales til denne og administreres derfra.
 

NB! Ansøgningsfristen er kl. 12.00.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. oktober 2020
2020-10-01T00:00:00

Kategori:

 • Forskning
 • Uddannelse

Fondstype

 • Privat fond
2020-03-24T19:23:00

Sidst opdateret

 • 24. marts 2020