Ellen Hørup’s Fond
Postboks 6
2000 Frederiksberg

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Ellen Hørup's Fond

foundation detail Fonde f4162f04-7c56-49be-9810-4faabc864f3e Every Year https://www.fonde.dk//media/1672572/Ellen_Hoerups_Fond.png https://www.fonde.dk//media/1672572/Ellen_Hoerups_Fond_thumb.jpg Ellen Hørup's Fond 2016-05-30T13:09:29 44 Privat fond

Følgende kan søge støtte hos Ellen Hørup’s Fond

 • Personer, der er kommet i forsorgsmæssige vanskeligheder, og hvor hjælp ikke kan ydes fra offentlige midler. Særligt hensyn vises enlige forsørgere samt svage familier med skrøbelige børn eller børn med andre særlige behov, når der bevilges penge fra fonden.  Som hovedregel kan ingen ansøger forvente støtte to år i træk.
 • Virksomhed, som sigter mod at gavne udsatte grupper i det danske samfund
 • Virksomhed, som sigter mod at forbedre ligestilling mellem kønnene og mellem grupper i samfundet.
 • Virksomhed, som sigter imod at styrke fredsarbejde og fremme mellemfolkelig forståelse.

De penge, fonden har til rådighed til uddeling er begrænsede. Derfor er legatportionerne ganske beskedne.

Personlige ansøgninger skal vedlægges årsopgørelse og behandles kun, hvis de er anbefalet af læge, præst, sagsbehandler eller lignende. Individuelle budgetter har ikke fondens interesse.  Opgiv derimod gerne den nemkonto, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Ansøgninger fra grupper eller foreninger skal indeholde udførlig beskrivelse af det formål, der søges til, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Opgiv gerne konto i pengeinstitut, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Der kan søges online. Men der intet krav om, at denne formular anvendes.

Hvis ikke man ønsker at sende ansøgningen online, så kan denne sendes til

Ellen Hørup’s Fond, Postboks 6, 2000 Frederiksberg.

Følgende kan søge støtte hos Ellen Hørup’s Fond

 • Personer, der er kommet i forsorgsmæssige vanskeligheder, og hvor hjælp ikke kan ydes fra offentlige midler. Særligt hensyn vises enlige forsørgere samt svage familier med skrøbelige børn eller børn med andre særlige behov, når der bevilges penge fra fonden.  Som hovedregel kan ingen ansøger forvente støtte to år i træk.
 • Virksomhed, som sigter mod at gavne udsatte grupper i det danske samfund
 • Virksomhed, som sigter mod at forbedre ligestilling mellem kønnene og mellem grupper i samfundet.
 • Virksomhed, som sigter imod at styrke fredsarbejde og fremme mellemfolkelig forståelse.

De penge, fonden har til rådighed til uddeling er begrænsede. Derfor er legatportionerne ganske beskedne.

Personlige ansøgninger skal vedlægges årsopgørelse og behandles kun, hvis de er anbefalet af læge, præst, sagsbehandler eller lignende. Individuelle budgetter har ikke fondens interesse.  Opgiv derimod gerne den nemkonto, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Ansøgninger fra grupper eller foreninger skal indeholde udførlig beskrivelse af det formål, der søges til, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Opgiv gerne konto i pengeinstitut, hvortil bevilget støtte kan overføres.

Der kan søges online. Men der intet krav om, at denne formular anvendes.

Hvis ikke man ønsker at sende ansøgningen online, så kan denne sendes til

Ellen Hørup’s Fond, Postboks 6, 2000 Frederiksberg.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 31. marts 2021
2021-03-31T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Børn og unge
 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Privat fond
2020-03-24T19:29:06

Sidst opdateret

 • 24. marts 2020