Farumgaard-Fonden
c/o Advokat Tove Dahl
Købmagergade 3
1150 København K

+45 33 12 25 50
td@t-dahl.dk

Kontaktperson:
Lillian Ingemann Grønvold
+45 33 12 25 50
lg@t-dahl.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Farumgaard-Fonden

foundation detail Fonde 6b4a8bac-c05a-4584-ab0d-df008d495021 Every Year https://www.fonde.dk//media/216338/Farumgaard-Fonden.png https://www.fonde.dk//media/216338/Farumgaard-Fonden_thumb.jpg Farumgaard-Fonden 2013-12-12T12:45:20 44 Privat fond

Farumgaard-Fonden yder støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistorie. Der gives støtte i form af:

 • Rejselegater, studiestipendier og lignende økonomisk støtte til forskere og andre, der beskæftiger sig med dansk kulturhistorie, herunder mennesker der er engageret i kulturhistoriske museers fagområder;
 • Bidrag til gennemførelse af kulturhistoriske arrangementer og projekter, herunder seminarer, udstillinger, bogudgivelser m.v.; og
 • Støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk kulturhistorie, dog at der ikke ydes støtte til almindelig løbende drift.

Støtte ydes navnlig til aktiviteter og projekter, hvortil det efter bestyrelsens skøn er vanskeligt at opnå bidrag fra det offentlige.

Farumgaard-Fonden er stiftet den 25. november 1976 af fru Ruth Riis-Hansen, f. Henriksen, og hendes ægtefælle Finn Riis-Hansen, som boede på ejendommen Farumgaard.

Ansøgningsskema er obligatorisk. Ansøgninger kan ikke indleveres elektronisk, men skal sendes til advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K - ansøgningsskema i 7 eksemplarer og eventuelle bilag i 4 eksemplarer.

Farumgaard-Fonden yder støtte til forskning i og formidling af dansk kulturhistorie. Der gives støtte i form af:

 • Rejselegater, studiestipendier og lignende økonomisk støtte til forskere og andre, der beskæftiger sig med dansk kulturhistorie, herunder mennesker der er engageret i kulturhistoriske museers fagområder;
 • Bidrag til gennemførelse af kulturhistoriske arrangementer og projekter, herunder seminarer, udstillinger, bogudgivelser m.v.; og
 • Støtte til opretholdelse eller udbygning af institutioner og lignende, der skønnes af særlig betydning for dansk kulturhistorie, dog at der ikke ydes støtte til almindelig løbende drift.

Støtte ydes navnlig til aktiviteter og projekter, hvortil det efter bestyrelsens skøn er vanskeligt at opnå bidrag fra det offentlige.

Farumgaard-Fonden er stiftet den 25. november 1976 af fru Ruth Riis-Hansen, f. Henriksen, og hendes ægtefælle Finn Riis-Hansen, som boede på ejendommen Farumgaard.

Ansøgningsskema er obligatorisk. Ansøgninger kan ikke indleveres elektronisk, men skal sendes til advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K - ansøgningsskema i 7 eksemplarer og eventuelle bilag i 4 eksemplarer.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. oktober 2020
 • 1. maj 2021
2020-10-01T00:00:00

Kategori:

 • Forskning
 • IT og medier
 • Kunst og kultur
 • Uddannelse

Fondstype

 • Privat fond
2020-03-29T11:58:01

Sidst opdateret

 • 29. marts 2020