Formidlingsfonden
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

+45 46 35 16 24
visit@roskildedomkirke.dk

Kontaktperson:
Sara Peuron-Berg
+45 20 12 19 81
sap@roskildedomkirke.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   Se Årsrapport
  tilbage

Formidlingsfonden

foundation detail Fonde e647e54f-4da4-418d-8ab8-428f25b988ca Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/195101629/Formidlingsfonden.png https://www.fonde.dk//images/Media/195101629/Formidlingsfonden_thumb.jpg Formidlingsfonden 2019-05-10T10:15:52 44 Privat fond

Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (herefter kaldet Formidlingsfonden) er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Fonden blev stiftet i 2013 af Roskilde Domsogns menighedsråd. Fonden har til formål at formidle den kulturarv, som eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke ved bl.a. men ikke udelukkende, produktion og visning af udstillinger, udarbejdelse af informationsmateriale, tilrettelæggelse af omvisninger og arrangementer, samt etablering af en byggefond til etablering og indretning af bygninger til brug for et besøgscenter. Fondens daglige arbejde varetages af sekretariatet.

Formidlingsfondens overskud og opsparede midler kan ifølge vedtægterne (pkt. 9.1) anvendes til at yde økonomisk støtte til projekter, der har til formål at formidle kulturarven Roskilde Domkirke. Indtil videre prioriteres dog at støtte etableringen af et besøgscenter ved Domkirken.

Formidlingsfonden kan yde økonomisk støtte, gennem udlodning til projekter, der har til formål at formidle kulturarven i og omkring Roskilde Domkirke. Formidlingsfonden kan endvidere indgå i samarbejde med kulturinstitutioner og myndigheder om projekter, der har til formål at formidle kulturarv og historie, når dette har sammenhæng med fondens formål. Samarbejdet kan tillige bestå i økonomisk bidrag til sådanne projekter.

Projekter kan eksempelvis være formidlingsprojekter og forskningsprojekter. Se igangværende projekter her. Det anbefales, at man forud for udarbejdelse af ansøgning kontakter fondens direktør David Høyer på dah@roskildedomkirke.dk.

Ansøgninger sendes til dah@roskildedomkirke.dk.
Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse samt budget. 

Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke (herefter kaldet Formidlingsfonden) er en selvstændig erhvervsdrivende fond. Fonden blev stiftet i 2013 af Roskilde Domsogns menighedsråd. Fonden har til formål at formidle den kulturarv, som eksisterer i og omkring Roskilde Domkirke ved bl.a. men ikke udelukkende, produktion og visning af udstillinger, udarbejdelse af informationsmateriale, tilrettelæggelse af omvisninger og arrangementer, samt etablering af en byggefond til etablering og indretning af bygninger til brug for et besøgscenter. Fondens daglige arbejde varetages af sekretariatet.

Formidlingsfondens overskud og opsparede midler kan ifølge vedtægterne (pkt. 9.1) anvendes til at yde økonomisk støtte til projekter, der har til formål at formidle kulturarven Roskilde Domkirke. Indtil videre prioriteres dog at støtte etableringen af et besøgscenter ved Domkirken.

Formidlingsfonden kan yde økonomisk støtte, gennem udlodning til projekter, der har til formål at formidle kulturarven i og omkring Roskilde Domkirke. Formidlingsfonden kan endvidere indgå i samarbejde med kulturinstitutioner og myndigheder om projekter, der har til formål at formidle kulturarv og historie, når dette har sammenhæng med fondens formål. Samarbejdet kan tillige bestå i økonomisk bidrag til sådanne projekter.

Projekter kan eksempelvis være formidlingsprojekter og forskningsprojekter. Se igangværende projekter her. Det anbefales, at man forud for udarbejdelse af ansøgning kontakter fondens direktør David Høyer på dah@roskildedomkirke.dk.

Ansøgninger sendes til dah@roskildedomkirke.dk.
Ansøgningen skal indeholde projektbeskrivelse samt budget. 

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. april 2021
2021-04-01T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Kunst og kultur

Egenkapital (1.000 kr.)

 • 5.035

Årets resultat (1.000 kr.)

 • 1.729

Direktion

 • Direktør David Høyer

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Frank Jørgen Asschenfeldt Birkebæk
  Henrik Kolind
  Per Kristian Madsen
  Poul Arendorf Bache
  Jesper Kejlhof
2020-03-12T11:08:00

Sidst opdateret

 • 12. marts 2020