GBHF
C/O Anja Bruun Kristensen
Fondenes Hus
Otto Mønstedsgade 5
1571 København V

+45 26 14 28 11
abk@bikubenfonden.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

GBHF

foundation detail Fonde d43dc20f-599f-451f-b61b-a19e9c11a62a Always active https://www.fonde.dk//images/Media/203124436/GBHF.png https://www.fonde.dk//images/Media/203124436/GBHF_thumb.jpg GBHF 2018-11-26T16:17:15 43 Privat fond

Fonden blev oprettet i 1977 af grosserer Godfred Birkedal Hartmann.

Forskningsfondens almennyttige formål søges opfyldt ved:

 • at yde støtte til forskning inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugserhvervet.
 • at yde støtte til institutioner med botaniske haver, aboreter m.v.
 • at yde støtte til, genopretning og vedligeholdelse af natur og grønne arealer af særlig landskabelig værdi.
 • at yde støtte til den danske kulturarv, f.eks. ved at bidrage til genopretning af grønne områder og parkanlæg på danske slotte og herregårde.

Ydet støtte skal således have et almennyttigt/almenvelgørende formål. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, hvor formålet er studiestøtte-, rejser eller ophold.

Ansøgninger fremsendes i 5 eksemplarer pr. post til administrator.

Der forventes en informativ velbegrundet ansøgning, med budget, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Modtages støtte fra anden side, vil en overskydende bevilling fra Fonden blive reduceret.

Tildeles midler, forventes disse anvendt indenfor to år fra bevillingen. I modsat fald forbeholder Fonden sig retten til at tilbagetrække bevillingen.

Fonden blev oprettet i 1977 af grosserer Godfred Birkedal Hartmann.

Forskningsfondens almennyttige formål søges opfyldt ved:

 • at yde støtte til forskning inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugserhvervet.
 • at yde støtte til institutioner med botaniske haver, aboreter m.v.
 • at yde støtte til, genopretning og vedligeholdelse af natur og grønne arealer af særlig landskabelig værdi.
 • at yde støtte til den danske kulturarv, f.eks. ved at bidrage til genopretning af grønne områder og parkanlæg på danske slotte og herregårde.

Ydet støtte skal således have et almennyttigt/almenvelgørende formål. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, hvor formålet er studiestøtte-, rejser eller ophold.

Ansøgninger fremsendes i 5 eksemplarer pr. post til administrator.

Der forventes en informativ velbegrundet ansøgning, med budget, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Modtages støtte fra anden side, vil en overskydende bevilling fra Fonden blive reduceret.

Tildeles midler, forventes disse anvendt indenfor to år fra bevillingen. I modsat fald forbeholder Fonden sig retten til at tilbagetrække bevillingen.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Løbende

Kategori:

 • Forskning
 • Klima, energi og miljø
 • Landdistriktsudvikling

Direktion

 • Direktør Torben Schelde Jørgensen

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Læge Niels Hartmann (formand)
  Michael Budtz (næstformand)
  Mette Christensen
  Otto Reventlow
2020-03-12T12:44:45

Sidst opdateret

 • 12. marts 2020