Jørgen Esmers Mindelegat
Christian IX's Gade 6, 2. th.
1111 København K

+45 33 69 17 77
info@esmer.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema   tilbage

Jørgen Esmers Mindelegat

foundation detail Fonde 6f740b9b-5bff-4a87-b899-a9f04d14442e Every Year https://www.fonde.dk//media/135309/Joergen-Esmers-Mindelegat.png https://www.fonde.dk//media/135309/Joergen-Esmers-Mindelegat_thumb.jpg Jørgen Esmers Mindelegat 2013-12-12T13:03:15 44 Privat fond

Legatet blev oprettet i 1968 efter, at de to tidligere indehavere af "English Silver House" på Østergade i København - grosserer Einar Esmer og hans hustru Else Esmer - begge var døde. Det er disse midler, som gør det muligt hvert år at udbetale mellem 1 og 2 millioner kroner i legatportioner til nedenstående formål.

 • Personer, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang
 • Unge under uddannelse til en livsstilling inden for håndværk, industri og handel
 • Rejselegater til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri
 • Organisationer som har et alment velgørende arbejdsområde

Med udgangspunkt i ovenståede uddeles der legater til understøttelse af værdige og trængende mænd og kvinder, gifte som ugifte, der selv eller for deres ægtefællers vedkommende har virket fortrinsvis inden for dansk håndværk, industri og handel.

Der kan også gives tilskud til efterladte af førnævnte, som på grund af alder, sygdom eller anden årsag er kommet i nød. Dette er også gældende for institutioner, som også kan komme i betragtning.

Der ydes også hjælp til uformuende, flittige og dygtige unge mænd og kvinders uddannelse til livsstilling, fortrinsvis inden for håndværk, industri og handel.

Rejselegaterne uddeles til lovende personer, hvis økonomiske forhold er sådan, at de ikke af egne midler kan afholde rejseudgifter. Desuden gives der tilskud til organisationer, som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ansøgninger modtages hvert år i tiden den 1. januar til den 16. februar.

Legatet blev oprettet i 1968 efter, at de to tidligere indehavere af "English Silver House" på Østergade i København - grosserer Einar Esmer og hans hustru Else Esmer - begge var døde. Det er disse midler, som gør det muligt hvert år at udbetale mellem 1 og 2 millioner kroner i legatportioner til nedenstående formål.

 • Personer, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang
 • Unge under uddannelse til en livsstilling inden for håndværk, industri og handel
 • Rejselegater til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri
 • Organisationer som har et alment velgørende arbejdsområde

Med udgangspunkt i ovenståede uddeles der legater til understøttelse af værdige og trængende mænd og kvinder, gifte som ugifte, der selv eller for deres ægtefællers vedkommende har virket fortrinsvis inden for dansk håndværk, industri og handel.

Der kan også gives tilskud til efterladte af førnævnte, som på grund af alder, sygdom eller anden årsag er kommet i nød. Dette er også gældende for institutioner, som også kan komme i betragtning.

Der ydes også hjælp til uformuende, flittige og dygtige unge mænd og kvinders uddannelse til livsstilling, fortrinsvis inden for håndværk, industri og handel.

Rejselegaterne uddeles til lovende personer, hvis økonomiske forhold er sådan, at de ikke af egne midler kan afholde rejseudgifter. Desuden gives der tilskud til organisationer, som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ansøgninger modtages hvert år i tiden den 1. januar til den 16. februar.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 18. februar 2020
 • 8. april 2020
2020-02-18T00:00:00

Kategori:

 • Almennyttig
 • Erhvervsfremme
 • Samfund og velfærd
 • Uddannelse

Fondstype

 • Privat fond
2019-03-27T17:22:39

Sidst opdateret

 • 27. marts 2019