Københavns Kommune
Nyropsgade 7
1602 København V
Danmark

+45 33 66 33 66

Kontakt:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
KFF_Legat@kff.kk.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Københavns Kommunes kulturlegater

foundation detail Fonde a3128804-2c9f-4099-84dd-2ae09a56e741 Every Year https://www.fonde.dk/ https://www.fonde.dk/_thumb.jpg Københavns Kommunes kulturlegater 2013-12-12T13:07:18 44 Kommunal pulje

Københavns Kommune administrerer en række legater med forskellige formål. Følgende legater kan søges hele året med to årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober:

Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

 • Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
 • Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
 • Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
 • Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.
 

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Legatet kan søges ud fra følgende uddybende kriterier:

 • Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  
 • Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.
   

Se ansøgningsprocedure ved at følge linket til København Kommunes hjemmeside.

Københavns Kommune administrerer en række legater med forskellige formål. Følgende legater kan søges hele året med to årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober:

Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.

Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

 • Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
 • Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
 • Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelses-sekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
 • Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.

Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.
 

Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B

Til formål, der fremmer samarbejdet mellem de skandinaviske nationer

Legatet kan søges ud fra følgende uddybende kriterier:

 • Fremme af formidling og kultursamarbejde mellem de skandinaviske nationer, eksempelvis via scenekunst, musik, visuel kunst, design, mad eller tværgående kunstneriske projekter  
 • Samfunds- og kulturprojekter, hvis formål er at formidle og udvikle de skandinaviske landes kulturliv og øge kendskabet til landenes fælles historie – både i de skandinaviske lande og i resten af verden.
   

Se ansøgningsprocedure ved at følge linket til København Kommunes hjemmeside.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. april 2020
 • 1. oktober 2020
2020-04-01T00:00:00

Kategori:

 • Kunst og kultur

Fondstype

 • Kommunal pulje
2019-11-26T20:22:20

Sidst opdateret

 • 26. november 2019