Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Blegdamsvej 3B
2200 København N

email@sund.ku.dk

Kontaktperson:
Anne-Mette Larsen
legater@sund.ku.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Københavns Universitet - Forsøgsleder R. Nørtoft Thomsens legat til fremme af dansk husdyrvidenskab

foundation detail Fonde e68d658e-0ad9-4c5b-862e-1d79b88789f1 Always active https://www.fonde.dk//media/108280/Koebenhavns-universitet.png https://www.fonde.dk//media/108280/Koebenhavns-universitet_thumb.jpg Københavns Universitet - Forsøgsleder R. Nørtoft Thomsens legat til fremme af dansk husdyrvidenskab 2013-12-12T12:48:31 43 Privat fond

Legatets formål er at yde støtte til forskere indenfor husdyrvidenskab, som ønsker at gennemføre et forskningsarbejde inden for området husdyrbrug. Legatet tildeles kandidater, der søger støtte til gennemførelse af forskningsopgaver, der af legatets bestyrelse skønnes at være af særlig aktuel betydning for husdyrbrugsproduktionen. Som udgangspunkt anses projekter vedrørende familiedyr (herunder heste) ikke som støtteberettigede efter vedtægterne.

Legatbeløbet kan anvendes til alle former for forskningsudgifter, herunder også til nødvendige kortere studieophold ved andre forskningsinstitutioner, men dog ikke til aflønning af legatmodtageren.

Legatmodtageren skal i en kort rapport efter anmodning fra legatbestyrelsen redegøre for legatbeløbets anvendelse samt de opnåede forskningsresultater, f.eks. i form af publikationer om emnet.

Legatets formål er at yde støtte til forskere indenfor husdyrvidenskab, som ønsker at gennemføre et forskningsarbejde inden for området husdyrbrug. Legatet tildeles kandidater, der søger støtte til gennemførelse af forskningsopgaver, der af legatets bestyrelse skønnes at være af særlig aktuel betydning for husdyrbrugsproduktionen. Som udgangspunkt anses projekter vedrørende familiedyr (herunder heste) ikke som støtteberettigede efter vedtægterne.

Legatbeløbet kan anvendes til alle former for forskningsudgifter, herunder også til nødvendige kortere studieophold ved andre forskningsinstitutioner, men dog ikke til aflønning af legatmodtageren.

Legatmodtageren skal i en kort rapport efter anmodning fra legatbestyrelsen redegøre for legatbeløbets anvendelse samt de opnåede forskningsresultater, f.eks. i form af publikationer om emnet.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Forskning

Fondstype

  • Privat fond
2020-07-01T22:26:35

Sidst opdateret

  • 1. juli 2020