Landsdommer V. Gieses Legat
Københavns Universitet
Saxo-Instituttet
Karen Blixens Plads 8
2300 København S

+45 35 32 94 60
saxoinst@hum.ku.dk

Kontaktperson:
Birgit Hüttmann
bhu@hum.ku.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Københavns Universitet - Landsdommer V. Gieses Legat

foundation detail Fonde fafc97d2-4349-4f25-8b00-22974b488c0e Every Year https://www.fonde.dk//media/108280/Koebenhavns-universitet.png https://www.fonde.dk//media/108280/Koebenhavns-universitet_thumb.jpg Københavns Universitet - Landsdommer V. Gieses Legat 2018-11-21T13:30:11 44 Privat fond

Landsdommer V. Gieses legat blev oprettet i henhold til landsdommer Valdemar Gieses testamente af 12. juni 1943. Legatets fundats blev kongelig konfirmeret den 16. maj 1952. Vedtægterne for legatet er senest blevet revideret den 6. december 2007.

Det påhviler legatet at sørge for vedligeholdelse af landsdommerens gravsted på Frederiksberg kirkegård, men ellers bliver formuens afkast brugt til at støtte udgivelsen af bøger – ”i værdig udstyrelse”, som det hedder i vedtægternes oprindelige formulering. Bøgerne skal være skrevet af danske forfattere og være udgivet i Danmark. De fagområder, som nævnes specifikt i vedtægterne, er historie, litteraturhistorie, kunsthistorie, sproghistorie, geologi, geografi og arkæologi.

Legatet ledes af en bestyrelse på tre personer, der skal være professorer, docenter eller lektorer på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Officielt udpeges medlemmerne af dekanen, men i praksis er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsens sekretær modtager derimod et mindre honorar.
Legatets formue er på ca. 20 millioner kr. Den er anbragt i danske værdipapirer (realkreditobligationer og aktier). Formuen forvaltes af Forvaltningsinstituttet for lokale pengeinstitutter i København.

Hvert år kan der uddeles støttebeløb på tilsammen ca. 500.000 – 700.000 kr. Der udbetales normalt ikke portioner over 50.000 kr. Legatet har kun én årlig uddeling. For tiden er ansøgningsfristen 1. maj, og bestyrelsen forventer at holde uddelingsmøde omkring 1. juni.

Landsdommer V. Gieses legat blev oprettet i henhold til landsdommer Valdemar Gieses testamente af 12. juni 1943. Legatets fundats blev kongelig konfirmeret den 16. maj 1952. Vedtægterne for legatet er senest blevet revideret den 6. december 2007.

Det påhviler legatet at sørge for vedligeholdelse af landsdommerens gravsted på Frederiksberg kirkegård, men ellers bliver formuens afkast brugt til at støtte udgivelsen af bøger – ”i værdig udstyrelse”, som det hedder i vedtægternes oprindelige formulering. Bøgerne skal være skrevet af danske forfattere og være udgivet i Danmark. De fagområder, som nævnes specifikt i vedtægterne, er historie, litteraturhistorie, kunsthistorie, sproghistorie, geologi, geografi og arkæologi.

Legatet ledes af en bestyrelse på tre personer, der skal være professorer, docenter eller lektorer på Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet. Officielt udpeges medlemmerne af dekanen, men i praksis er bestyrelsen selvsupplerende. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Bestyrelsens sekretær modtager derimod et mindre honorar.
Legatets formue er på ca. 20 millioner kr. Den er anbragt i danske værdipapirer (realkreditobligationer og aktier). Formuen forvaltes af Forvaltningsinstituttet for lokale pengeinstitutter i København.

Hvert år kan der uddeles støttebeløb på tilsammen ca. 500.000 – 700.000 kr. Der udbetales normalt ikke portioner over 50.000 kr. Legatet har kun én årlig uddeling. For tiden er ansøgningsfristen 1. maj, og bestyrelsen forventer at holde uddelingsmøde omkring 1. juni.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2020
2020-05-01T00:00:00

Kategori:

 • Børn og unge
 • Kunst og kultur
 • Produktudvikling
 • Uddannelse

Fondstype

 • Privat fond

Bestyrelsesmedlemmer

 • Vincent Gabrielsen (formand)
  Johnny Kondrup
  Maria Fabricius Hansen
2020-03-17T10:03:51

Sidst opdateret

 • 17. marts 2020