Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21,
1220 København K

+45 33 92 33 90
km@km.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Kirkeministeriet - Kirkeistandsættelsesordningen

foundation detail Fonde 650b2d26-bfa0-4bca-9245-2c4898629fb0 Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/192232730/Kirkeministeriet.png https://www.fonde.dk//images/Media/192232730/Kirkeministeriet_thumb.jpg Kirkeministeriet - Kirkeistandsættelsesordningen 2020-01-28T12:33:40 44 Offentlig pulje

Ifølge lov om folkekirkens økonomi §20, stk. 3 udreder staten et tilskud til restaurering af kirker og kirkers historiske inventar samt særlige bevaringsværdige gravminder.

Der er to hovedkriterier for at kunne komme i betragtning til tilskuddet: Projekterne skal have enten enestående national betydning eller enestående lokal betydning.

Som hovedpunkt for at komme i betragtning inden for kriteriet ”enestående national betydning” gælder, at kirkebygning eller inventar skal repræsentere den fælles, danske kulturarv på en enestående måde. Som hovedpunkt for at komme i betragtning inden for kriteriet ”enestående lokal betydning” gælder, at kirkebygningen skal stå som et fikspunkt i lokalområdets kulturhistorie. Det skal indeholde udsagn om menneskelig skaben eller kunstnerisk formgivning af væsentlig betydning for forståelsen af netop dette områdes eller regions særpræg.

Tilskudsprocenten kan maksimalt udgøre 40 pct. af det støtteberettigede arbejde. For kirkebygninger er der en bagatelgrænse 100.000 kr. – for kirkeinventar og gravminder 50.000 kr.

Ansøgninger om at komme i betragtning indsendes til Kirkeministeriet på et skema, der kan rekvireres via mail: km@km.dk.

Ifølge lov om folkekirkens økonomi §20, stk. 3 udreder staten et tilskud til restaurering af kirker og kirkers historiske inventar samt særlige bevaringsværdige gravminder.

Der er to hovedkriterier for at kunne komme i betragtning til tilskuddet: Projekterne skal have enten enestående national betydning eller enestående lokal betydning.

Som hovedpunkt for at komme i betragtning inden for kriteriet ”enestående national betydning” gælder, at kirkebygning eller inventar skal repræsentere den fælles, danske kulturarv på en enestående måde. Som hovedpunkt for at komme i betragtning inden for kriteriet ”enestående lokal betydning” gælder, at kirkebygningen skal stå som et fikspunkt i lokalområdets kulturhistorie. Det skal indeholde udsagn om menneskelig skaben eller kunstnerisk formgivning af væsentlig betydning for forståelsen af netop dette områdes eller regions særpræg.

Tilskudsprocenten kan maksimalt udgøre 40 pct. af det støtteberettigede arbejde. For kirkebygninger er der en bagatelgrænse 100.000 kr. – for kirkeinventar og gravminder 50.000 kr.

Ansøgninger om at komme i betragtning indsendes til Kirkeministeriet på et skema, der kan rekvireres via mail: km@km.dk.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 1. marts 2021
2021-03-01T00:00:00

Kategori:

  • Bygge og anlæg
  • Landdistriktsudvikling

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-26T21:35:49

Sidst opdateret

  • 26. april 2020