Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

+45 33 95 42 00
post@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Kulturministeriet - Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier

foundation detail Fonde f49c50c0-b415-4010-b043-94b89859759b None https://www.fonde.dk//images/Media/192234530/Kulturministeriet - Slots og Kulturstyrelsen.jpg https://www.fonde.dk//images/Media/192234530/Kulturministeriet - Slots og Kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Etableringstilskud fra Innovationspuljen - Medier 2020-01-28T13:41:29 44 Offentlig pulje

Innovationspuljen har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud til etablering af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Etableringstilskud kan søges af virksomheder med et CVR-nr. eller personer med et CPR-nr, der ønsker at etablere et nyt trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie.

Tilskud til etablering kan maksimalt ydes i tre år.

Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan alene indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Innovationspuljen har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Tilskud til etablering af trykte og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Tilskud ydes til forundersøgelser og til projekter, hvor der etableres et nyt selvstændigt nyhedsmedie.

Etableringstilskud kan søges af virksomheder med et CVR-nr. eller personer med et CPR-nr, der ønsker at etablere et nyt trykt eller skrevet internetbaseret nyhedsmedie.

Tilskud til etablering kan maksimalt ydes i tre år.

Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. Nyhedsmediet skal desuden opfylde en række betingelser, som er beskrevet nærmere nedenfor under overskriften ”Sådan vurderes din ansøgning”.

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan alene indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 14. august 2020
2020-08-14T00:00:00

Kategori:

  • Erhvervsfremme
  • IT og medier

Fondstype

  • Offentlig pulje

Sidst opdateret

  • 28. januar 2020