Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

+45 33 95 42 00
post@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Redaktionel produktionsstøtte

foundation detail Fonde a86a0ef2-9a07-4d94-89ad-5bad5681a63a None https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Redaktionel produktionsstøtte 2014-05-13T14:37:21 44 Offentlig pulje

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. 

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Redaktionel produktionsstøtte kan søges af trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Nyhedsmediet skal have et indhold, der er redigeret til et dansk publikum og som består af beskrivelser af danske samfundsforhold eller har et dansk perspektiv på udenlandske begivenheder. 

Ved trykte nyhedsmedier forstås dagblade, dagbladslignende publikationer, fagblade eller lignende. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes helt eller delvist af offentlige institutioner eller af offentligt finansierede selskaber eller lignende. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Der kan ikke ydes produktionsstøtte til nyhedsmedier, der ejes med to tredjedele eller mere af arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer. Dette gælder uanset om nyhedsmediet i øvrigt opfylder alle lovgivningens betingelser.

Seneste relaterede nyheder

Tiltag på medieområdet i forbindelse med COVID-19

Regeringen har iværksat tiltag på medieområdet for at modvirke de negative konsekvenser af COVID-19.

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 1. oktober 2020
2020-10-01T00:00:00

Kategori:

  • IT og medier
  • Kunst og kultur

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-01-27T15:25:49

Sidst opdateret

  • 27. januar 2020