Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

+45 33 95 42 00
post@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Styrkelse af forskerkompetencer - Forskervurdering - Museer

foundation detail Fonde 320d3b98-9739-4939-8719-9f93608b8c47 None https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Styrkelse af forskerkompetencer - Forskervurdering - Museer 2018-05-11T14:31:26 42 Offentlig pulje

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). KFU stiller krav om, at den projektansvarlige enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Statslige og statsanerkendte museer kan søge puljen.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

  • Forskervurdering

Den konkrete forskervurdering foretages af et af de tre faglige paneler, der er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen til at foretage disse vurderinger: Panelet for nyere tids kulturhistorie, kunsthistorie og arkæologi.

NB! Afventer ansøgningsfrist.

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). KFU stiller krav om, at den projektansvarlige enten besidder en ph.d.-grad eller er vurderet til at være på ph.d. niveau (det vil sige har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie).

Slots- og Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Puljen er oprettet med afsæt i museumsloven, hvis formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

Statslige og statsanerkendte museer kan søge puljen.

Der kan ydes støtte til følgende aktiviteter:

  • Forskervurdering

Den konkrete forskervurdering foretages af et af de tre faglige paneler, der er nedsat af Slots- og Kulturstyrelsen til at foretage disse vurderinger: Panelet for nyere tids kulturhistorie, kunsthistorie og arkæologi.

NB! Afventer ansøgningsfrist.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

  • Arbejdsmarked
  • Uddannelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-01-27T15:39:18

Sidst opdateret

  • 27. januar 2020