Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

+45 33 95 42 00
post@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

foundation detail Fonde 8e26902d-2ac4-48d1-9205-8471dd97c0dd None https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed 2014-05-15T08:15:45 44 Offentlig pulje

Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet. De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

 • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. 
 • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
  • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
  • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk.

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse.

Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet. De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

 • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. 
 • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
  • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
  • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk.

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse.

Seneste relaterede nyheder

Åbent call: To nye pilotprojekter med deadline 12. august

To nye call's er blevet lanceret. To projekter kan opnå støtte, enten hvis du ønsker at forbedre mobiliteten af producenter samt erfaringsudveksling - eller hvis du vil...

Puljer med 11 millioner åbner i dag

I dag bliver der åbnet op for tre puljer, der kan søges af landsdækkende, folkeoplysende foreninger. Ansøgninger til de tre puljer skal være Slots- og Kulturstyrelsen i...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 15. maj 2020
2020-05-15T00:00:00

Kategori:

 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Offentlig pulje
2020-01-27T15:42:25

Sidst opdateret

 • 27. januar 2020