Kulturministeriet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14
1611 København V

+45 33 95 42 00
post@slks.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

foundation detail Fonde 8e26902d-2ac4-48d1-9205-8471dd97c0dd None https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/809264/Slots-og-kulturstyrelsen_thumb.jpg Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen - Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed 2014-05-15T08:15:45 42 Offentlig pulje

Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet. De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

 • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. 
 • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
  • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
  • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk.

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse.

NB! Afventer næste ansøgningsfrist

Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet. De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

 • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. 
 • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
  • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
  • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk.

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse.

NB! Afventer næste ansøgningsfrist

Seneste relaterede nyheder

Daghøjskoler får adgang til pulje, og kompensationsperiode udvides

Daghøjskoler kan nu søge kompensation på lige fod med folkehøjskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet. Institutionerne kan få kompensation for tabt deltagerbetaling...

Puljer med 11 millioner kroner til folkeoplysning

Fra den 16. april kan landsdækkende, folkeoplysende foreninger søge tilskud fra tre puljer til folkeoplysning. Ansøgninger til de tre puljer skal være Slots- og...

Åbent call: To nye pilotprojekter med deadline 12. august

To nye call's er blevet lanceret. To projekter kan opnå støtte, enten hvis du ønsker at forbedre mobiliteten af producenter samt erfaringsudveksling - eller hvis du vil...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • Afventer dato
0001-01-01T00:00:00

Kategori:

 • Samfund og velfærd

Fondstype

 • Offentlig pulje
2020-08-06T11:32:18

Sidst opdateret

 • 6. august 2020