Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

+45 33 95 80 00
mail@lbst.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen - Grundbetaling og grøn støtte

foundation detail Fonde 299c97e3-1f02-41e6-8860-53ec85e69c8d None https://www.fonde.dk//media/2901255/Landbrugsstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/2901255/Landbrugsstyrelsen_thumb.jpg Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen - Grundbetaling og grøn støtte 2014-12-19T13:04:22 44 Offentlig pulje

Direkte arealstøtte består af grundbetaling og grøn støtte. En del af støtten udbetales som en grøn støtte. Når du søger om grundbetaling, søger du samtidig om støtte til opfyldelse af de grønne krav.

I 2014-2020 er det overordnede formål med EU’s fælles landbrugspolitik at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, som producerer kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion og opretholder gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne.

Du kan få grundbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder. Du skal råde over både areal og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen. Du kan få støtte for arealer, du anvender landbrugsmæssigt, og for brakarealer, hvor du overholder et krav om årlig slåning eller afgræsning. Du kan få grundbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du overholder de tre grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften, 5% miljøfokusområder (MFO) og opretholdelse af permanent græs.

Grundbetaling og grøn støtte kan søges af personer, sammenslutninger af personer eller selskaber.

Direkte arealstøtte består af grundbetaling og grøn støtte. En del af støtten udbetales som en grøn støtte. Når du søger om grundbetaling, søger du samtidig om støtte til opfyldelse af de grønne krav.

I 2014-2020 er det overordnede formål med EU’s fælles landbrugspolitik at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, som producerer kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion og opretholder gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne.

Du kan få grundbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder. Du skal råde over både areal og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen. Du kan få støtte for arealer, du anvender landbrugsmæssigt, og for brakarealer, hvor du overholder et krav om årlig slåning eller afgræsning. Du kan få grundbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du overholder de tre grønne krav om flere afgrødekategorier på bedriften, 5% miljøfokusområder (MFO) og opretholdelse af permanent græs.

Grundbetaling og grøn støtte kan søges af personer, sammenslutninger af personer eller selskaber.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 17. april 2020
2020-04-17T00:00:00

Kategori:

  • Klima, energi og miljø
  • Landdistriktsudvikling

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-01-27T17:52:53

Sidst opdateret

  • 27. januar 2020