Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

+45 33 95 80 00
mail@lfst.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen - Lavbundsprojekter - Forundersøgelse og gennemførelse

foundation detail Fonde b25fe6a7-a747-4aa7-980b-4d667b01cdd3 None https://www.fonde.dk//media/2901255/Landbrugsstyrelsen.png https://www.fonde.dk//media/2901255/Landbrugsstyrelsen_thumb.jpg Miljø- og Fødevareministeriet - Landbrugsstyrelsen - Lavbundsprojekter - Forundersøgelse og gennemførelse 2017-04-05T12:24:15 44 Offentlig pulje

Formålet med naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) er at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000 område.

Tilsagn om tilskud til lavbundsprojekter kan gives til følgende:

 • Kommuner
 • Naturstyrelsens lokale enheder 

Lavbundsordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Inden I søger om tilskud til et lavbundsprojekt skal I derfor også orientere jer på www.vandprojekter.dk. Her findes bl.a. metode til CO2 og kvælstofberegninger, som du skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Formålet med naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder (lavbundsprojekter) er at forbedre natur og vandmiljø ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.

Projekterne skal placeres på kulstofrige lavbundsjorde og som udgangspunkt også i hoved- og delvandoplande med et kvælstofreduktionsbehov eller i tilknytning til et Natura 2000 område.

Tilsagn om tilskud til lavbundsprojekter kan gives til følgende:

 • Kommuner
 • Naturstyrelsens lokale enheder 

Lavbundsordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Inden I søger om tilskud til et lavbundsprojekt skal I derfor også orientere jer på www.vandprojekter.dk. Her findes bl.a. metode til CO2 og kvælstofberegninger, som du skal bruge i forbindelse med ansøgningen.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

 • 18. august 2020
2020-08-18T00:00:00

Kategori:

 • Forskning
 • Fritid og natur
 • Klima, energi og miljø
 • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

 • Offentlig pulje
2020-04-21T20:02:29

Sidst opdateret

 • 21. april 2020