Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

+45 72 54 40 00
mst@mst.dk

  Besøg fonden
  tilbage

Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen - Værditabsordningen - Hjælp til oprydning af forurenet grund

foundation detail Fonde 3a479911-5513-4ded-ba0d-4dd105febf97 Always active https://www.fonde.dk//images/Media/192155732/Miljøstyrelsen.jpg https://www.fonde.dk//images/Media/192155732/Miljøstyrelsen_thumb.jpg Miljø- og Fødevareministeriet - Miljøstyrelsen - Værditabsordningen - Hjælp til oprydning af forurenet grund 2013-12-12T14:00:05 43 Offentlig pulje

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger.

Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet for og omfanget af en eventuel oprensning.

Boligejerne kan bindes økonomisk, fordi ejendommen ikke kan sælges, eller kun kan sælges til en nedsat pris. Med værditabsordningen kan boligejerne få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.

Egenbetalingen nedsættes med 2.500 - 5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Formålet med ordningen er at løse de særlige problemer, der opstår for boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Hovedprincippet i jordforureningsloven er, at oprydninger sker efter en miljøprioritering. Dette kan betyde at boligejere kan risikere at vente lang tid på en oprydning. Princippet i værditabsordningen er, at boligejere, mod at yde en egenbetaling på op til 40.000 kr., kan få fremrykket oprydningen af deres ejendom inden for de årlige finanslovsbevillinger.

Det er regionerne, der foretager en vurdering af, om en ejendom opfylder betingelserne for at kunne tilmeldes ordningen og af behovet for og omfanget af en eventuel oprensning.

Boligejerne kan bindes økonomisk, fordi ejendommen ikke kan sælges, eller kun kan sælges til en nedsat pris. Med værditabsordningen kan boligejerne få fremrykket oprydningen af deres ejendom af det offentlige mod at yde en egenbetaling. Egenbetalingens grundbeløb er 40.000 kr. pr. ejendom. Dog mindst 7.000 kr. pr. lejlighed.

Egenbetalingen nedsættes med 2.500 - 5.000 kr. for hvert hele år, der er gået siden forureningen er konstateret. Egenbetalingen kan ikke reduceres til mindre end 15.000 kr. i grundbeløb.

Seneste relaterede nyheder

Statslig pulje skal sikre flere friluftsoplevelser i naturen

Det er nu muligt at søge penge til blandt andet shelters, badebroer og fugletårne i den danske natur. En ny tilskudsordning skal sikre, at danskerne får flere...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Bygge og anlæg
  • Klima, energi og miljø

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-23T15:04:21

Sidst opdateret

  • 23. april 2020