Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen
Gjøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl

+45 72 54 30 00
nst@nst.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Miljø- og Fødevareministeriet - Naturstyrelsen - Plant for Vildtet

foundation detail Fonde cb4c6c86-8882-4215-8274-eb258e5e22ee Every Year https://www.fonde.dk//images/Media/192151227/Naturstyrelsen.jpg https://www.fonde.dk//images/Media/192151227/Naturstyrelsen_thumb.jpg Miljø- og Fødevareministeriet - Naturstyrelsen - Plant for Vildtet 2013-12-12T13:27:12 44 Offentlig pulje

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede arter i ansøgningsskeamet og beskrivelser af arterne i artsleksikon.

Tilskuddet er på 75% af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængig af antallet af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet, og det endelig antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetisk oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimatilpassede plantninger, som på sigt kan forynge sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Tilskudsordningen “Plant for Vildtet” yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr. Vildtremiser, hegn og krat skaber yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Der ydes i øjeblikket tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Du kan se listen over tilskudsberettigede arter i ansøgningsskeamet og beskrivelser af arterne i artsleksikon.

Tilskuddet er på 75% af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til SKAT.

Afhængig af antallet af ansøgere i den enkelte sæson, kan det eventuelt blive nødvendigt at fastlægge en grænse for, hvor mange planter der gives tilskud til per ansøger, for at imødekomme så mange ansøgninger som muligt. Om det bliver nødvendigt kan først oplyses, når alle ansøgninger er indkommet, og det endelig antal søgte planter kendes.

Naturstyrelsen sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetisk oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile, klimatilpassede plantninger, som på sigt kan forynge sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Seneste relaterede nyheder

Nyt friluftsmekka står klar ved Skodsborg Station

En unik skovlegeplads, en udfordrende motionsbane og en aktivitetsplads står klar til børn og voksne ved Skodsborg Station ved Jægersborg Hegn nord for København. I...

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • 31. oktober 2020
  • 30. april 2021
2020-10-31T00:00:00

Kategori:

  • Fritid og natur
  • Klima, energi og miljø

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-23T15:22:51

Sidst opdateret

  • 23. april 2020