Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S

+45 72 21 74 00
star@star.dk

Kontaktperson:
Lone Iversen
liv@star.dk

  Besøg fonden   Ansøgningsskema
  tilbage

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Pulje til sporskifte

foundation detail Fonde acc79827-59e1-4fad-9b0c-4b7c99af5f32 Always active https://www.fonde.dk//images/Media/194180151/Styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekruttering.png https://www.fonde.dk//images/Media/194180151/Styrelsen-for-arbejdsmarked-og-rekruttering_thumb.jpg Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Pulje til sporskifte 2019-10-09T10:11:40 43 Offentlig pulje

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har, eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Puljens succeskriterierne er:

  • at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, som er i risiko for nedslidning, fordi de ikke længere kan bestride det job eller de arbejdsopgaver, de aktuelt arbejder med
  • at nedslidningstruede medarbejdere ændrer jobfunktion i samme virksomhed eller at medarbejderne hjælpes videre til job hos andre virksomheder

Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med vejledning og afklaring, efteruddannelse, videreuddannelse og eventuel praktik i anden virksomhed. Støtten går til deltagerbetaling og lønudgifter, som ikke kan finansieres fra anden side. Lønkompensationen kan maksimalt udgøre 260 kr. pr. time.

Virksomheder kan få omkostninger til administration og koordinering dækket op til fem timer pr. sporskiftepakke.

Formålet med puljen til sporskifte er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dem på arbejdsmarkedet. 

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed.

Målgruppen er ordinært ansatte medarbejdere, som enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse medarbejderen har, eller til medarbejderens alder. Virksomheden søger om støtte og tildeles tilskud på vegne af den enkelte medarbejder.

Puljens succeskriterierne er:

  • at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, som er i risiko for nedslidning, fordi de ikke længere kan bestride det job eller de arbejdsopgaver, de aktuelt arbejder med
  • at nedslidningstruede medarbejdere ændrer jobfunktion i samme virksomhed eller at medarbejderne hjælpes videre til job hos andre virksomheder

Der kan ydes tilskud til udgifter i forbindelse med vejledning og afklaring, efteruddannelse, videreuddannelse og eventuel praktik i anden virksomhed. Støtten går til deltagerbetaling og lønudgifter, som ikke kan finansieres fra anden side. Lønkompensationen kan maksimalt udgøre 260 kr. pr. time.

Virksomheder kan få omkostninger til administration og koordinering dækket op til fem timer pr. sporskiftepakke.

Seneste relaterede nyheder

FONDSDATA

Ansøgningsfrist

  • Løbende

Kategori:

  • Erhvervsfremme
  • Samfund og velfærd
  • Sundhed og forebyggelse

Fondstype

  • Offentlig pulje
2020-04-17T19:21:40

Sidst opdateret

  • 17. april 2020